TRASA ČÍSLO: 22

cesta pod kolovraty Upravená orientační mapka
bude k dispozici na konci listopadu 2009

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Říčanský potok pramení uprostřed obce Tehov, kterou naleznete na jihovýchod od Říčan
Délka toku: 21,40 km.

Říčanský potok bývá někdy nazýván Říčanka. Jde o jeden z větších pražských potoků, který protéká velice pěknou krajinou kolem Říčan a dále kolem několika přírodních památek. Trasa podél Říčanského potoka je celá velice dobře průchodná a až na malé úseky dokonce i průjezdná na kole, patří tedy k jedněm z nejzdařilejších v tomto seriálu.

Poznámka pro cyklisty:
Trasa je na kole dobře průjezdná. Pouze úsek od hradu v Říčanech k začátku Kolovrat, tak jak je popsán pro pěší, je mírně technicky náročnější, ale jej objet po ulici Kolovratské, po které vede cyklotrasa 8100, tzv. Pražské kolo.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Do obceTehov jezdí autobusové linky číslo 494 a 489, které spojují obec s Říčanami a Stránčicemi, kde v obou případech jezdí z Prahy vlak.

Začátek pro cyklisty:

Obcí Tehov prochází cyklotrasa číslo: 0024, v blízkosti pak 0031 a 0021.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Tehov

Kostelík v Tehověsocha sv. jana nepomuckého v obci tehovStřed obce, zde je autobusová zastávka. Říčanský potok vytéká z malého rybníčku v soukromé zahradě těsně pod zastávkou. Trasa opouští Tehov po silnici směrem na Světice.

 

2,0

 

Světice

Cyklisté na Mikešově cestě ve  SvěticíchVe Světicích se po pravé straně setkáte na rohu ulice Lesní s informační tabulí NS Mikešova cesta a NS Říčansko. Trasa pokračuje dále po těchto značkách do Říčanského lesa.

 

2,50

 

Hájenka

Trasa u hájenky odbočuje vlevo a dále pokračuje k chatám U srnčího paloučku. Zde se zprava přidává CT č.: 0021.

 

3,7

 

Rybníky

Trasa míjí soustavu několika rybníků na Říčanském potoce. Největší z nich se jmenuje Marvánek.

 

4,9

 

Sportovní areál

Trasa vstupuje do Říčan v místech, kde je sportovní areál. Trasa stále sleduje Mikešovu cestu a CT 0021.

 

5,3

 

Masarykovo náměstí

masarykovo nám. v říčanech, v pozadí kostel sv. petra a pavlaStřed Říčan. Trasa vede přes náměstí ke zřícenině hradu a dolů k rybníku. Přes jeho hráz dojdete ke stavidlu a za ním odbočíte vlevo do ulice Březinovi, která je sice vyznačená jak slepá, ale lze jí projít i projet na kole.

Říčanský hrad

7,5

 

Přes hlavní ul. Říčanskou

Sejdete dolů a přejdete přes rušnou Říčanskou ulici. POZOR! Není zde přechod pro chodce a rušný provoz. Na opačné straně je komunikace, která vás esíčkem dovede do ulice Na Vysoké, do které odbočíte vlevo a na jejím konci mírně vlevo na pěšinku. To jste opět na pravém břehu Říčanského potoka.

 

8,7

 

Lávka

Zleva se přidává jeden z vycházkových okruhů,jejich značení vás bude doprovázet až za Kolovraty. Za lávkou vás čeká povalový chodník a krátké dřevěné schody.

 

9,8

 

Začátek Kolovrat

jeden z mnoha rozcestníků vycházkových okruhůPěšinka podél potoka vás dovede k rozcestí a mapě pěších okruhů na začátku Kolovrat. Sejdete k potoku a půjdete dále po jeho pravém břehu směrem do Kolovrat.

 

10,5

 

Kostel sv. Ondřeje

Kolem koupaliště dojdete do blízkosti středu Kolovrat, kde můžete odbočit ke kostelu sv. Ondřeje.
Trasa dále pokračuje střídavě po levém a pravém břehu Říčanského potoka až na konec zástavby, kde je pěkné dětské hřiště se skate parkem a dalšími atrakcemi.

cesta pod kolovratyZa Kolovraty se stále pokračuje pohodlně po pravém břehu a prochází se po okraji lesa po značení vycházkového okruhu č.: 7 „Kolem Prknovky“

Kolovraty

Kostel sv. Ondřeje

12,7

 

Železniční podjezd

Projdete kolem Prknovky a podejdete železniční most, za kterým je již začátek Uhříněvsi a nově rekultivovaný rybník Vodice.
V době aktualizace zde probíhaly rozsáhlé práce na rekultivaci rybníka a okolí. Pohyb byl tímto ztížený, ale po ukončení všech prací lze očekávat jistě jen zlepšení a zpříjemnění těchto míst

 

14,5

 

Nové náměstí

Střed Uhříněvsi tvoří Nové náměstí, přes které trasa šikmo vede. Za místním úřadem je mostek do PP Obora v Uhříněvsi. Za mostkem jsou podél Říčanského potoka památné stromy – duby letní.

Oborou vede několik neznačených cest. Je dobré se držet vlevo a dojít k ulici Vachkově, po ní vede modrá turistická značka.

Uhříněves

PP Obora v Uhříněvsi

15,9

 

Židovský hřbitov

Na konci Vachkovi ulice je židovský hřbitov. Trasa zde vede vpravo přes mostek a dále podél potoka.

Židovský hřbitov

16,4

 

Konec obory

Lesní pěšinka ústí na úzkou a málo frekventovanou silničku a pokračuje vlevo po ní. Trasa vede dále společně s modrou turistickou značkou.

 

17,0

 

Podleský rybník

Trasa přechází přes hráz podleského rybníka, za ní pak vlevo dolů.

Podleský rybník

Podleský mlýn

18,2

 

Rozcestí pod hrází

Zde jsou dvě možnosti pokračování. Modrá odbočuje vpravo a vzdaluje se od toku Říčanského potoku a vede do Dubče. Druhá varianta vede podél potoka po jeho pravém břehu, kde se jde po široké polní cestě. Druhá varianta sleduje přesněji Říčanský potok a navíc k PP Rohožník na okraji Dubečku

 

19,5

 

PP Rohožník

PP Rohožník lze vlevo obejít a pokračovat po cestě pod lesem k rybníku V Rohožníku a dále po jeho pravém břehu až k ulici V Rohožníku a zde vlevo na hráz a přes ní.

PP Rohožník a Lom v Dubči

20,9

 

Staroduběčská ulice

Za rybníkem se jde rovně, směrem k ulici Staroduběčské. Zde je autobusová zastávka „Za pavilonem“ linek číslo: 228, 229 a 329. Rovněž zde je začátek NS Dubeč – Uhříněves.

Dubčí se prochází po ulici Starodubečské až na náměstí U lípy svobody, kde se zleva přidává modrá turistická značka. Trasa podél Říčanského potoka pokračuje společně s modrou značkou.

Dubčí prochází a trasu křižuje CT číslo: 1.

Dubeč

22,3

 

PP Lítožnice

Za Dubčí se jde po silnici směrem na Běchovice 2. Asi uprostřed se dá odbočit vpravo k PP Lítožnice.

Bohužel cesta z Lítožnice podél Říčanského potoka není možná, slibně začínající polní cesta vedoucí z Lítožnice dolů záhy zaniká uprostřed polí, proto se musíte vrátit na silnici Ke křížkám a pokračovat po ní.

PP Lítožnice

22,2

 

Začátek Běchovic 2.

Modrá turistická značka odbočují vlevo do zástavby Běchovic 2, kudy modrá prochází železniční stanici Praha – Běchovice.

 

23,1

 

Železniční zastávka Praha – Běchovice

Konec trasy

 

 

Ústí Říčanského potoku do Rokytky naleznete na úrovni Běchovic 2 mezi ulicí Českobrodskou a železniční tratí.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Lze pokračovat po modré turistické značce, která se napojuje na trasu podél Rokytky. Po ulici Českobrodské jezdí několik linek autobusů MHD: 109, 250, 261.

Rovněž se nabízí využít vlakového spojení ČD.

Pro cyklisty:

Další možností je jízda vpravo po pěšince spojující Běchovice 2 a Běchovice 1, kde vede červená turistická značka, která je součástí trasy podél Běchovického potoku.

Pokračováním po modré turistické značce je po 500 metrech napojení na trasu podél Rokytky.

Souběžně s Českobrodskou vede mezi Běchovicemi 1 a Běchovicemi 2 nově opravený široký chodník. Může tak dojet k trase podél Běchovického a Blatovského potoka.


ZAJÍMAVOSTI

 5,3 km   Říčanský hrad

Zřícenina hradu z druhé poloviny 13. století. Byl dobyt Pražany v roce 1420 a již nebyl obnoven, zachovány zbytky paláce a věže. Vrchol hradní tvorby 13. století, ačkoliv šlo o šlechtický hrad byl vybudován jako malý hrad královského typu.

 10,4 km   Kolovraty

První písemná zmínka je z roku 1207. Jde o původní sídlo šlechtické rodiny Kolovratů. Nyní městská část, v jejím okolí je vybudováno několik vycházkových okruhů, vedoucích po zpevněných cestách podél nově vysázených alejí.

 10,4 km   Kostel sv. Ondřeje
kostelík sv. ondřeje v kolovratech Jediný kostel v Praze zasvěcený sv. Ondřeji. Pochází údajně z první poloviny 12. století, ale první důvěryhodné zprávy jsou až z roku 1363. V roce 1767 je kostel zpustlý a následně barokně později přestavěn do současné podoby. Z původní gotické stavby je ponechána jen hranolová věž, rovněž barokně upravena.

 

 14,5 km   Uhříněves
nové náměstí uprostřed uhříněvsi Jako ves připomínáno již v roce 1228, nyní městská část. Za třicetileté války byla obec vypálena. Velký rozmach Uhříněvsi je spojen s výstavbou železniční trati z Prahy do Tábora, postavené v roce 1872. Zámek z roku 1591, v roce 1711barokně přestavěno.

 

 14,5 km   PP Obora v Uhříněvsi

Od roku 1982 přírodní památka o rozloze 34,85 ha. Je zde chráněno lesní společenství přirozeného lužního charakteru, s bohatým bylinným a keřovým patrem.

 15,9 km   Židovský hřbitov
židovský hřbitov na okraji pp obora v uhříněvsi Hřbitov neznámého stáří, náhrobky jsou z 18. století. V roce 2001 byl hřbitov poničen vandaly, kteří však byli dopadeni a náhrobky jsou nyní již opravené.

 

 17,0 km   Podleský rybník
hráz podleského rybníku starobylý památný dub na hrázi podleského rybníka S rozlohou 14 ha jde o třetí největší rybník v Praze. Poslední rybník ze soustavy asi 50 rybníků propojených kanály, vybudováno do 16. století. Duby na hrázi dlouhé 200 metrů a 5 metrů vysoké jsou státem chráněny. Traduje se, že rybník vybudovali turečtí zajatci.

 

 17,0 km   Podleský Mlýn

Původem středověký objekt, v kterém se mlelo až do začátku 2. svět. války. V současné době (2003) je celý mlýn v žalostném stavu.

 19,5 km   PP Rohožník a Lom v Dubči
Přírodní památka Rohožník - lom v Dubči Přírodní památky. Od roku 1988 chráněné území o rozloze 3,45 ha. Jde jednak o archeologické naleziště z mladší doby kamenné a o křemencový výchoz otevřený dvěma lomy. Památka Lom v Dubči je obehnána plotem.

 

 20,9 km   Dubeč

Původně rozsáhlá vesnice pocházející již z 11. století, kdy patřila Vyšehradské kapitule. Později rozděleno na dvě části Dubeč a Dubeček. K Praze připojeno v roce 1974.

 19,50 km   Lítožnice
v rákosí utopená pp lítožnice Přírodní památka. Od roku 1988 chráněné území o ploše 28 ha. Jde o prostor zaniklé středověké vesnice, v současnosti jsou zde tři rybníky, zalesněné stráně a zamokřená louky, se společenstvy vlhkomilné květeny, ornitologická lokalita. Součást přírodního parku Říčanka.

 


Co řekli autoři…

Trasa podél Říčanského potoku je velice dobře použitelná po celé své délce, protože celá vede po pohodlných cestách a pěšinách zcela mimo automobilový provoz, samozřejmě až na některé krátké úseky, např. za Říčanami nebo před Běchovicemi 2.
Velice zajímavá je síť vycházkových okruhů v okolí Kolovrat, které využívají polních  a jiných cest a umožňují příjemné procházky (týká se rovněž trasy podél Pitkovického potoku).