TRASA ČÍSLO: 7

Popis je aktualizován k srpnu 2009.

Nové meandry Kruteckého potoka (stav po revitalizaci v roce 2007)

Celá trasa může být dlouhá asi 500 metrů, ale z toho podél vlastní revitalizované části je cesta dlouhá asi 200 metrů

Krutecký potok je novým přírůstkem v rodině pražských potoků. V roce 2007 došlo k zásadní revitalizaci části jeho toku a z nevzhledné stoky, protékající černými skládkami se stalo přírodní prostředí, lákající k malé procházce.

Popis trasy podél Kruteckého potoka se poněkud liší od ostatních tras. Cesta podél tohoto potoku je vlastně jednosměrná a nemá další návaznost. Důvod proč je tento malý potok, navíc pouze jeho část, nově zařazen do tohoto seriálu, je následující: v případě Kruteckého potoku jde o jednu z prvních revitalizací malého vodního toku na území Prahy. Prostě podoba potoku byla zcela změněna a z betonové stoky se stal živý organismus, poskytující nejen pohled lahodící oku, ale i dostatek prostoru pro život nejrůznějších zástupců flory a fauny. V době terénního průzkumu (srpen 2009) probíhaly na Kruteckém potoce udržovací práce. Vznikalo nové koryto u horního jezírka a byla čištěna dolní část.

Pokud si budete chtít prohlédnout tento nově zrozený potok, musíte projít ulicí Horoměřickou, podél vyústění ulice Na krutci a záhy odbočit vlevo. Odtud lze sledovat proti jeho toku nově zrevitalizovaný Krutecký potok. Naopak vpravo, směrem do údolí Šárky uvidíte původní stav potoku, tedy jeho degradaci na vybetonovanou stoku, prostou jakéhokoliv života.
Asfaltová cesta po pravém břehu koryta je pak vhodnou spojkou k Šáreckému potoku.

Fotogalerie