Upozornění, naše tipy

  • Vážení zájemci o trasy podél pražských potoků,
    v současné době probíhá rekonstrukce těchto stránek v návaznosti na zprovoznění Portálu ŽP na podzim 2014 a proběhlé aktualizace vybraných tras v letech 2013 až 2016. Nové popisy tras budou postupně publikovány, zároveň jsme dočasně odvystavili již zastaralé popisy tras, které nebyly delší dobu aktualizovány a proběhly zde výrazné změny v terénu a tedy i v rámci daných tras.
    V přípravě je zároveň nová dynamická mapa, tato Vám bude k dispozici během léta 2017. Za problémy související s rekonstrukcí stránek se vám omlouváme.

Vítejte na stránkách Po Praze podél potoků pěšky a na kole

Pěšinka ve střední části Drahanského potoka

Území hl.m. Prahy nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nemalé množství přírodních lokalit, které jsou jedinečné a cenné jak z hlediska přírodovědného, tak i z hlediska možného rekreačního využití. Mezi tyto přírodní poklady můžeme bezpochyby zařadit také řadu pražských vodních toků s jejich okolím, které poskytují jedinečnou příležitost jak k poznávání přírodních krás (mnohé jsou součástí zvláště chráněných území), tak i k rekreaci a pěší či cyklistické turistice. Magistrát  hl.m. Praha proto pro Vás – obyvatele Prahy i návštěvníky našeho hlavního města - připravil stránky nazvané „Po Praze podél potoků (nejen na kole)“ , které by Vám měly poskytnout jak užitečné informace a tipy týkajících se přírodního bohatství vybraných pražských potoků a jejich rekreačního potenciálu.

titulek - po praze podél potoků

Aktuální seznam tras (postupně jsou doplňovány jednotlivé aktualizované popisy:

Pozn.: čísla tras po přečíslování v roce 2017.

Levý břeh Vltavy Pravý břeh Vltavy

  • kontakt pro vaše náměty a připomínky.
  • 19. března 2015
(průměr: 2.68; 221 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Aktuality v oblasti Životní prostředí a volný čas

Doporučujeme

Související články odjinud