TRASA ČÍSLO: 7

lávka přes dalejský potok u nového mlýna upravená orientační mapka
bude k dispozici na konci listopadu 2009

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k září 2009.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: na západním okraji Prahy, jižně od obce Chrášťany.
Délka toku: 13,5 km.
Velikost povodí: 134,85 km2.

Dalejský potok patří k jedněm z nejoblíbenějších pražských potoků, a to především díky své dolní části, kde protéká Prokopským údolím. Zde také často dochází k omylu, neboť plno lidí zde přejmenovává Dalejský potok na Prokopský, který je popsán samostatně a má tak svoji trasu. Poněkud stranou zájmu výletníků zůstává horní část toku Dalejského potoka, kde je rovněž mnoho zajímavostí přírodních i kulturních a i zde vede velmi pohodlná cesta a naučná stezka.

Poznámka pro cyklisty:
Celá trasa je na kole velice dobře průjezdná. Překážkou je dočasně nutná jízda po modré značce okolo skanzenu Řepora (lze objet po paralelní silnici), dále jsou na trase jediné schody a prudší sjezd u Nového mlýna.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Původní, v předchozí verzi stránek z roku 2007 popisovaný začátek trasy směrem na usedlost Chaby, je dočasně nepoužitelný, protože na západní straně stanice metra Stodůlky probíhá mohutná výstavba, kam je vstup zakázá.

Trasu podél Dalejského potoka je v současnosti vhodné začít u stanice metra Stodůlky, kde začíná modrá turistická značka, která vás dovede ke skanzenu Řepora.

Začátek pro cyklisty:

Cyklisté trasu podél Dalejského potoka začínají rovněž u stanice metra Stodůlky, jen průjezd po modré značce vede za Jeremiášovou ulici po úzké a klikaté pěšince, stejně tak jako dále okolo oplocení skanzenu, kde jsou dokonce schody. Zde je vhodnější kolo vést nebo využít objezdu po okolní komunikaci dolů k závoře po levé straně a zde za ní po opuštěné komunikaci dojet k zadnímu vstupu do skanzenu. Zde se obě varianty spojují a nadále již cyklisté jedou po traso jako pěší.

Stanice metra Stodůlky leží na cyklotrase ŘE – HL (Řepy – Hloubětín). Řeporyjemi prochází cyklostezka číslo: 0013, směřující z Prahy na Karlštejn.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

Začátek trasy - Metro Stodůlky

U stanice metra Stodůlky začíná modrá turistická značka, která prochází kolem pošty a kolmo překonává ulici Jeremiášovu. Na druhé straně pak vstupuje mezi keři na malou pěšinko a půjdete po okraji pole až ke vstupu do skanzenu Řepora.

Řepora

1,5

Ulice Ve Výrech

Po obejití skanzenu po modré značce nebo vyjití druhým vchodem ze skanzenu Řepora pokračujte po modré vlevo směrem do Řeporyjí a v ulici Ve Výrech odbočte do ulice K Třebonicům, která vás dovede až do středu Řeporyjí, na Řeporyjské náměstí.

Chaby

Třebonice

 

2,1

Řeporyjské nám

Zastávka autobusů č.: 230, 249, 256 a dalších. Přesně u zastávky je první informační tabule naučné stezky Řeporyje – Hlubočepy,která je takřka totožná s dalším pokračováním trasy podél Dalejského potoka. Stejným směrem vede i zelená turistická značka.

Řeporyje

sv. Petr a Pavel

2,5

Železniční podjezd

Hlavní ulice vede pod železniční trať, trasa podél Dalejského potoku však vede rovně, po jeho proudu, to je po zelené značce a značce NS.

 

 

Odbočka k NPP Požáry

Pokud podejdete trať a zabočíte ihned vlevo, asi po 700 metrech je vpravo odbočka s ocelovým schodištěm k NPP Požáry.

NPP Požáry

2,8

Placatá skála

Zastávka NS.

Placatá skála

3,1

Symbolický vstup do Dalejského údolí

Po obou stranách cesty jsou opracované kamenné sloupy se skleněným přerušením.

NPP Dalejský profil

3,7

Trunečkův mlýn

Po pravé straně budete míjet zbytky Tronečkova válcového mlýna. V poslední době byl tento objekt oplocen a byly vykáceny okolní křoviny.

Za mlýnem odbočuje zelená značka i NS vlevo od toku Dalejského potoka. Trasa podél potoka vede přes most.

Trunečkův mlýn

4,3

Zbytky továrny

Trasa míjí ruiny starého průmyslového objektu. Na druhé straně trati jsou lomy. Cesta obchází ruiny, mírně stoupá a na vrcholu ústí na širší cestu.

 

4,6

Zpět na zelené turistické značce

Cesta obcházející zaniklý objekt se spojuje se zelenou značkou a trasou NS. Zde vpravo po širší cestě.

 

5,1

Lobovitová stráň

Další ze zastávek na naučné stezce

5,5

Dobrá voda

Cesta se mění v zcela nepražskou „ulici“ K dobré vodě a zde začínají první stavení.

 

6,1

 

Železniční zastávka Praha – Holyně

Jako novinka vzniklo u trasy malé občerstvení.

 

6,4

Nový mlýn

Cesta vede přes dřevěný mostek, za ním vpravo do kopce

Nový mlýn je ukryt za železniční tratí.

Nový mlýn

6,6

 

Konec stoupání, cesta vede vpravo prudce dolů přes schody z klád.

 

6,8

Červený lom

Zastávka NS Červený lom. Cesta vede stále rovně a sleduje tok Dalejského potoka.

 

7,0

Kamenné sochy

7,5

Soutok s Prokopským potokem

Cesta vyústí na asfaltovou silnici, zde vpravo. Po pravé straně je železniční podjezd kam směřuje odbočka do Klukovic, nedaleko za podjezdem je bývalý Horův mlýn. Soutok je přímo naproti podjezdu. Těsně za soutokem jsou patrné zbytky zaniklého Klukovického koupaliště.

Soutok

Prokopské údolí

Horův mlýn

8,6

Daleje

Po levé straně je mohutná brána vojenského objektu. Cesta vede stále podél potoka po asfaltu, tj. po ul. K Dalejím. Postupně míjíte zastávky NS a možné odbočky na turistické značky.

Dalejské údolí

9,6

Jezírko

Po levé straně je krátká odbočka k jezírku.

Jezírko

10,4

 

Hlubočepská

Cesta ústí na hlavní, je zde zastávka „Hlubočepská“ autob. číslo: 104, 120.

Zde se nabízí zakončení trasy pro pěší, protože další cesta vede zástavbou po frekventovanější ulici Hlubočepské.

PP Železniční zářez

11,0

Viadukt

Hlubočepská ulice podchází pod druhým viaduktem.

Před viaduktem lze pokračovat po pravém břehu Dalejského potoka, kde je zcela klidná komunikace, která ústí asi po 500 metrech na hlavní ul. Hlubočepskou.

Hlubočepské viadukty

11,7

Odbočka cyklotrasy

Z ul. Hlubočepské odbočuje vpravo cyklotrasa ŘE – HL a vede k břehu Vltavy.

 

12,1

 

Soutok Dalejského potoka s Vltavou

 

12,3

Tramvajová zastávka

Pokud půjdete stále rovně po ul. Hlubočepské, dojdete k moderní tramvajové zastávce, která je součástí zajímavého tramvajového mostu na sídliště Barrandov.

Tramvajový most


DÁLŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasu podél Dalejského potoka lze zakončit buď v Hlubočepích na stejnojmenné autobusové zastávce, případně o dva km dále nasednout na tramvaj.

Další možností je pokračovat pěšky podél Vltavy, případně využít žlutou turistickou značku, která vede nad údolím.

Pro cyklisty:

Trasa podél Dalejského potoka je jednou z nejznámějších a rovněž i nejpoužívanějších tras podél pražských potoků. Celým údolím vede cyklotrasa ŘE – HL. Rovněž další návaznost je zcela bezproblémová, protože trasa podél Dalejského potoka končí na levobřežním předmostí Barrandovského mostu, což je významná cyklistická křižovatka. Je možné pokračovat po CT A 1  a HL - MS nebo na druhém břehu Vltavy po CT: MO – BR, ÚJ – BR.


ZAJÍMAVOSTI

 

1 km  Řepora
Vstup do Řepory Dřívější jméno je Tuležim. Skanzen imitující život ve středověké vesnici. Kromě každodenní prohlídky se zde pořádají i příležitostné větší akce.

NPP Požáry

pozoruhodný vchod do np požáry Chráněný přírodní výtvor, chráněný od roku 1982 na rozloze 3,5 ha jako národní přírodní památka. Opuštěný lom, který odkrývá prvohorní vrstvy siluru a devonu, geologický profil mezinárodního významu.

 

2,1 km  Řeporyje

Kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. petra a pavla řeporyjích Kostel v Řeporyjích. Na místě dnešního kostela stával románský kostelík. V roce 1772 byl jezuity kostelík přestavěn a z původní stavby se dochovala jen západní apsida s románskou věží. Vnitřní zařízení kostela je rokokové.

 

2,8 km  Placatá skála
placatá skála je součástí npp dalejský profil Po levé straně je skalnatá plocha, tvořená ze žlutozeleného pískovce a  prachovce. Na vrstvách jsou viditelné stopy po pohybu mořských živočichů.

 

3,1 km  NPP Dalejský profil
Národní přírodní památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 23,78 ha. Paleontologické naleziště, klasický profil ordovikem, silurem a devonem s řadou mezinárodně významných geologických odkryvů a nalezišť zkamenělin. Významné společenstvo skal s teplomilnými pastvinami s chráněnými a ohroženými druhy.

 

 3,7 km  Trunečkův mlýn
z trunečkova mlýna zbyly jen ruiny Mlýn rodiny Trunečků původem z počátku 19. století. V letech 1910 – 11 byl mlýn přestavěna a vodní kolo nahradila Francisova vodní turbína. Později mlýn poháněl plynový spalovací motor a od roku 1946 motor elektrický. Mlýn byl v roce 1951 uzavřen a v současnosti je z něj pouhá ruina.

Mušlovka

Původně stěnový lom, opuštěný již před více jak 70 lety. Dno lomu bylo zavezeno do dnešní podoby lomovým odpadem z okolních lomů. Jméno lokality pochází od skutečnosti, že vrstvy odhalené v lomech se skládají mnohdy jen ze zkamenělin.

6,4 km  Nový mlýn
lávka přes dalejský potok u nového mlýna Národní přírodní památka, chráněno od roku 1982 na rozloze 12,7 ha. Chráněno jako geologický profil pro hranici spodní – střední devon, naleziště zkamenělin a společenstva teplomilné travní a skalní stepi. Četné zkameněliny ramenonožců, mlžů a trilobitů.

 

 6,8 km  Červený lom

Přírodní  památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 8,2 ha. Jde o klasický profil svrchním silurem a spodním devonem a paleolontologické naleziště. Významné společenství teplomilných pastvin s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

 

7,0 km  Bojiště
Sohy na Bojišti Skupina kamenných skulptur od autora Kurta Gebauera..

 

 7,5 km  Soutok
soutok dalejského a prokopského potoka

Soutok Prokopského a Dalejského potoku. V těchto místech dosahují skalní stěny výšky až 70 metrů. Nad soutokem bylo Butovické hradiště (viz PROKOPSKÝ POTOK ).

7,5 km  Prokopské údolí
Dětské hřiště na trase těsně nad klukovickým koupalištěm jsou skály pr prokopského údolí nejvyšší Přírodní rezervace. Chráněno od r. 1982 na rozloze 101,53 ha. I přes značné postižení činností člověka při výstavbě železnice, silnice, sídlišť a provozem lomů je Prokopské údolí  jedním z přírodovědecky nejcennějších území v Praze. Krasové území s četnými lokalitami zkamenělin, stepní a lesostepní společenstva. Bylo zde zjištěno přes 400 druhů rostlin, z toho 26 chráněných. V prehistorických dobách místo četných osídlení v jeskyních.

 

 7,5 km  Horův Mlýn
chátrající horův mlýn Je těsně u soutoku Prokopského a Dalejského potoku, skryt za železniční tratí. Mlýn byl postavený v období 1599 – 1620 a později několikrát přestavěn. Objekt je památkově chráněn.

 

 8,6 km  Dalejské údolí
pohodná cesta dalejským údolím Díky svému složení (vápence) se  v 19. století Dalejské údolí stalo silně průmyslovou lokalitou. Po ukončení těžby a průmyslových aktivit se do poznamenané krajiny vrací příroda a vznikají tak zajímavá zákoutí.

 

 8,6 km  Daleje

Objekt Daleje V těchto místech žil v 11. století poustevník sv. Prokop, pozdější opat slovanského benediktinského kláštera na Sázavě. Žil u 120 metrů dlouhé jeskyně, která byla původně útočištěm pravěkého člověka. Bývala zde i poustevna z roku 1715. Jeskyně zanikla lomovou těžbou v letech 1883 až 1887. V průběhu 2. světové války zde okupanti vybudovali podzemní objekt. Ten v období socialismu obsadila armáda, která dále razila štoly a v roce 1975 odstřelila i kostelík sv. Prokopa.

 9,6 km  Jezírko
skalní jezírko v prokopské údolí Vzniklo po odstřelu skály v roce 1905. Původní dno lomu bylo 12 metrů pod hladinou vody. Jezírko má podzemní přítok a odtok vody, není tedy napájeno vodou dešťovou. Jezírko je dlouhé 107 metrů, široké 26 metrů a díky usazeninám hluboké již jen 10 metrů.

 

 10,4 km  PP Železniční zářez

Od roku 1988 přírodní památka o rozloze 0,55 ha. Geologický profil hranicí mezi chotečským a srbským souvrstvím (devon). Klasické naleziště zkamenělin devonské fauny a flóry.

 11,0 km  Hlubočepské viadukty

Oblouk viadukdtu v Hlubočepech Součást Pražského Semmeringu, který patří k Buštěhradské dráze. Viadukt je z roku 1872 a je 21 metrů vysoký, má šest oblouků a je významnou technickou památkou a krajinotvorným prvkem. V zářezu železniční trati je naleziště nejstarší suchozemské flóry v Čechách ze středního devonu.

 

12,3 km  Tramvajový most

Most pro tramvaj na sídliště Barrandov. Unikátní stavba, dokončená v roce 2003. Most byl na podpěry z hora vysunut.


Co řekli autoři…

Výlet do Prokopského údolí je jedním z nejčastějších cílů pro Pražany toužící po klidném a romantickém prostředí. Nejnavštěvovanější je úsek mezi Hlubočepy a soutokem s Prokopským potokem. Neméně zajímavá a ještě klidnější je horní část od Klukovického koupaliště až do Řeporyjí, odkud je automobilový provoz zcela vyloučen, případně je nemožný. Navíc tato část nabízí méně známé nebo obvyklé zajímavostí (NPP Požáry, Řepora).

Pro cyklisty:

Pro cyklisty je celá trasa průjezdná bez větších problémů. Obtížnějším místem je cesta mezi usedlostí Chaby a kostelem sv. Jana a Pavla, která však jde objet po silnici přes Třebonice. Ve vlastním údolí je nebezpečným místem krátký úsek za Novým mlýnem, kde jsou dřevěné schody. Bohužel na závěr je vedena oficiální cyklostezka po ul. Hlubočepské, kde se při výstavbě tramvajového mostu nevybudovala cyklostezka. Tento úsek lze velmi elegantně objet po ul. Holyňské, která vede těsně podél potoku a jde vlastně o široký chodník.