TRASA ČÍSLO: 28

přírodní památka zámky trasa podél bohnického potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k srpnu 2009.
Stav k 7/2010 (kontrola trasy): Průběh trasy je beze změn.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Bohnický potok pramení v horní části údolí, kterým vede ulice Bohnická.
Délka toku: asi 1 km.
Velikost povodí: 1 km2.

Bohnický potok představuje svoji délkou v seriálu  menší vodní tok, přesto jeho širší okolí stojí za návštěvu.

 

Poznámka pro cyklisty:

Cesta Bohnickou ulicí je výhodnou spojkou oblasti Bohnic a pravého břehu Vltavy. Průjezd po modré turistické značce je technicky náročnější.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

K začátku trasy jezdí autobus č.: 102, zastávka „Staré Bohnice“.

Začátek pro cyklisty:

Trasu podél Bohnického potoku lze výhodně propojit s trasou podle potoka Čimického a Drahanského potoka.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Staré Bohnice

Zastávka „Staré Bohnice“ autobusu číslo: 102. Od zastávky se jde dolů ke kostelu ulicí Bohnickou a v zatáčce rovně do ul. Na pískovně.

Souběžně s trasou vede modrá turistická značka.

Statek Vraných

Kostel sv. Petra a Pavla

 

 

Psychiatrická léčebna

Za prohlídku stojí areál nedaleké Psychiatrické léčebny, která se nachází blízko od začátku trasy.

Psychiatrická léčebna Bohnice

0,5

 

U Draháně

Zprava vede ul. U Draháně, která propojuje tuto trasu s trasou podél Čimického potoku. Trasa vede stále rovně k zahrádkářské kolonii.

 

1,1

 

Odbočka modré značky

Vlevo odbočuje na pěšinku do lesa modrá turistická značka. Trasa pokračuje rovně společně se značkou modrého trojúhelníku k vyhlídce.

 

1,6

 

Rozcestí u hřbitova

Roh zdi kolem hřbitova. Vpravo je možné odbočit k hlavní bráně na hřbitov.

 

1,5

 

Odbočka

Brána do hřbitova

Brána do starého hřbitova, naproti je pak vchod do hřbitova pro domácí zvířata.

Bohnický hřbitov

Zvířecí hřbitov

1,6

 

Vyhlídka

Z modré značky odbočuje v přímém směru cesta k vyhlídce na PP Bohnické údolí. Dříve zde stával i altánek, ale nyní jsou zde po něm jen základy.

Trasa se vrací zpět k odbočce modré do lesa.

PP Bohnické údolí

2,1

 

Modrá značka

Trasa se opět napojuje na modrou turistickou značku a vede po ní lesem vpravo dolů po pěšince.

 

3,3

 

Zámky

Konec trasy je u autobusové zastávky „Zámky“ linky č.: 102. Zde je i objekt útulku pro opuštěná zvířata.

Útulek pro opuštěná zvířata


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Pokračovat lze například po trase podél Vltavy. Dále se dá konec trasy podél Bohnického potoka propojit s trasou podle potoka Drahanského. Samozřejmě se dá vrátit i autobusem.

Pro cyklisty:

Nabízí se obdobné možnosti jako pro pěší, tedy trasa podél Vltavy a Drahanského potoka. Případně se dá vystoupat zpět po ulici Bohnické. Cyklisté, ale i pěší se mohou napojit na cestu po pravém břehu Vltavy, kde vede cyklotrasa A 2.


ZAJÍMAVOSTI

   Psychiatrická léčebna Bohnice
uprostřed psychiatrické léčebny stojí kostel sv. václava Rozsáhlý komplex byl vybudován v letech 1904 – 14 podle projektu V. Roštlapila a V. Hellera. Součástí léčebny je i ústavní kostel sv. Václava. 

 

 0 km  Statek Vraných
Štít statku Vraných Bohnická ul. 36, čp. 1. Pozdně barokní statek, památkově chráněný od roku 1964. Současné budovy stojí na místě staré usedlosti a jsou datovány rokem 1777.

 

 0 km  Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Petra a Pavla  Původně románský z roku 1158, v roce 1805 přestavěný. Zachoval se ještě z původní osady Bohnice.

 

 1,5 km  Zvířecí hřbitov

Jeden z řady zvířecích hrobů Čili První evropský pietní park. V provozu od roku 1999. Na každým zvířecím hrobečkem je vysazen jiný druh dřeviny.

 

 1,5 km  Bývalý Bohnický hřbitov
Brána bohnického hřbitova  Hřbitov původně určený pro pacienty psychiatrické léčebny. Byli zde pohřbení i vojáci, kteří zemřeli v nedalekém zajateckém táboře v průběhu 1. světové války. Bývalo zde i mauzoleum italských vojáků. V současnosti je hřbitov nepoužíván, je ve zpustlém stavu a nepřístupný.
Pozn. k 7/2010: Starý Bohnický hřbitov je nadále nepřístupný a opuštěný zarůstá břečťanem.Altánek nad vyhlídkou nebyl doposud obnoven.

 

 1,6 km  Přírodní památka Bohnické údolí

Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 4,59 ha. Jižní stráň údolí s vypreparovanými skalními suky, na kterých rostou teplomilná společenstva skalních stepí a teplomilných rostlin. Část tohoto území bývala vinicí, která v současnosti zarůstá křovinami.

 3,3 km  Útulek pro opuštěná zvířata
celkový pohled na areál útulku pro opuštěná zvířata v zámcích Psí domov v Tróji. Největší zařízení tohoto druhu na území Prahy.


Co řekli autoři…

Jak již bylo naznačeno v úvodu, trasa podél Bohnického potoku nabízí zajímavou procházku podle několika přírodních a kulturních zajímavostí. Takřka celá trasa vede po rovině nebo z kopce. Pro cyklisty je modrá značka poněkud hůře průjezdná, zvláště klesání k Zámkům od zahrádkářské kolonie je obtížnější. Na druhé straně Bohnická ulice, která přesně kopíruje tok Bohnického potoka, nabízí použitelnou spojnici s trasou podél Vltavy.