TRASA ČÍSLO: 25

uprostřed klánovckého lesa jsou skryty i rybníky trasa podél blatovského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k červenci 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Blatovský potok pramení na severním okraji Klánovického lesa, v kterém má ještě další přítoky.
Délka toku: 2,8 km.

Blatovský potok protéká poměrně skrytě PP Klánovický les. Těsně podél potoka nevede žádná cesta, ale samotný Klánovický les je přímo protkán řadou pohodlných cest, které umožňují příjemné procházky a projížďky na kole. Navíc zde vede několik turistických značených cest, dále NS Klánovickým lesem a dokonce jsou zde vyznačeny i cyklistické okruhy.


POPIS TRASY

Vzhledem k specifičnosti Blatovského potoka, jehož tok trasa důsledně nesleduje, je začátek jinde, než je jeho pramen. Navíc u nádraží je rozcestí turistických značek, naučné stezky a cyklistických okruhů, to vše doplněno informačními tabulemi a mapami.

Začátek pro pěší:

Pro pěší návštěvníky je nejvhodnějším začátkem trasy podél Blatovského potoku železniční zastávka Praha – Klánovice, zde zároveň sezdí autobus č.: 303 od metra Černý most.

Začátek pro cyklisty:

Od žst. Praha – Klánovice začíná cyklotrasa: HP – KL (Horní Počernice – Klánovice) a prochází tudy CT č.: 8100, tzv. „Pražské kolo“.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Žst. Praha – Klánovice

restaurace u žel. zastávky praha - klánoviceOd nádraží se jde po modré turistické značce.

Klánovice

0,7

 

Golf klub

Trasa míjí budovu golfového klubu. Cesta dále vede po lesní pěšince místy, kde bývala golfová hřiště.

Trasa vede po území PR Klánovický les.

Golf klub

1,4

 

Lázně

Modrá značka vystupuje z lesa a ústí na širší lesní cestu.

Klánovické lázně

2,2

 

Nové Dvory

Trasa prochází po okraji mýtiny, kde uprostřed stojí samota Nové Dvory. Odtud je možné pokračovat buď po zelené značce nebo stále rovně do lesa.

Nové Dvory

2,6

 

Křížek

nově opravený křížek uprostřed pp klánovický les připomíná dřívější časyŠiroká lesní cesta se dostává k rozcestí u křížku, zde vlevo směrem do Újezdu nad Lesy.

 

3,7

 

Pod železniční tratí

Lesní cesta podchází železniční trať, za kterou začíná zástavba Újezdu n. L.

 

3,7

 

Ul. Bečvářská

Zleva se přidává červená značka, po které vede dále trasa do ulice Bečvářské.

 

4,1

 

Běchovický potok

Zleva se přidává trasa podél Běchovického potoka. Trasa vede stále rovně po ul. Bečvářské, společně s červenou značkou.

 

4,7

 

Soutok

Přibližné místo, kde se spojuje Běchovický a Blatovský potok.

Trasa může dále pokračovat do Běchovic podél Běchovického potoka.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Trasu lze projít jako okruh. Případně lze trasu podél Blatovského potoka propojit s trasou podél Běchovického a Říčanského potoka, případně podél Rokytky. Pro cyklisty je vhodné propojení Klánovic cyklostezkou s Horními Počernicemi a dále s metrem Černý Most.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km   Klánovice

Obec vznikla teprve po roce 1875, kdy zde pražský podnikatel Václav Klán koupil pozemky o výměře 103 ha a založil novou osadu nazvanou po svém jménu. Významnou úlohu při vzniku této osady hrála také železniční dráha Olomouc – Praha, která byla vybudována v roce 1845. V roce 1883 vznikla železniční zastávka.

 0,7 km   PR Klánovický les

Vyhlášeno jako chráněné území v roce 1982 na rozloze 221,6 ha. Území se nachází v rozmezí nadmořských výšek 245 – 265 m. n. m. Jsou zde chráněna zajímavá lesní společenství, bohatá mykologická a entomologická lokalita, bylo zde napočítáno na 60 druhů hnízdícího ptactva.

 0,7 km   Golf club Praha
Klubovna golfového klubu Pozemky na vybudování golfového hřiště věnoval kníže Lichtenstein a práce financoval baron Ringhoffer. Poprvé se zde hrálo roku 1937 a do začátku války vznikla i budova klubovny s restaurací. V roce 1950 byl Golf club Praha zrušen a vlastní golf byl označen za buržoazní přežitek. Následně byla hřiště, mající v té době rozlohu 86 ha, postupně rozorána a zalesněna. V roce 1991 byl objekt vrácen obnovenému Golf clubu Praha a v současnosti se jedná o obnově. V současné době je po rekonstrukci historická budova klubovny a začaly se budovat první dráhy.

 

 1,4 km   Klánovické lázně

Přibližně v těchto místech byly začátkem dvacátých let 20. století vybudovány lázně s bazénem, kolonádou, penziónem a restaurací. Po roce 1948 však byl areál vyvlastněn a postupně zpustl, až byl v roce 1986 srovnán se zemí.

 2,2 km   Nové Dvory
Nově opravená hájenka Nové Dvory mýtina u nových dvorů Rozcestí u Nových Dvorů Původně poplužní dvůr, později myslivna. Ve středověku zde stávala vesnice Slavětice, vzpomínaná roku 1227, posledně je ves připomínána roku 1589. Původní hájenka prodělala v nedávné době důkladnou opravu a je nyní v perfektním stavu.

 


Co řekli autoři…

Procházka podél Blatovského potoka je vlastně totožná s procházkou Klánovickým lesem a případně sousedním Vidrholcem. Celou oblastí vede řada značených a neznačených cest, vhodných i pro jízdu na kole.