TRASA ČÍSLO: 24

Rybník na okraji újezdu nad lesy trasa podél běchovického potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Běchovický potok pramení na jižním okraji Újezdu nad Lesy.
Délka toku: 5,2 km.

Běchovický potok lze brát spíše jako spojnici než samostatnou trasu. Jeho okolí nenabízí žádné významné zajímavosti ani lákavé přírodní scenérie. Tento potok přesto může posloužit jako klidná varianta cesty mezi Újezdem nad Lesy a Běchovicemi.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Vhodným místem pro začátek této trasy je v Kolodějích u autobusové zastávky „Koloděje“ linky číslo: 229, která sem jezdí od metra Skalka. Trasa v Kolodějích navazuje na trasu podél Rokytky.  

Začátek pro cyklisty:

Koloděje leží na trase připravované cyklotrasy číslo: 0100, na tzv. „Pražském kole“.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Zastávka autobusu „Koloděje“

Od zastávky se vychází po ulici V lipách, která směřuje do Újezdu nad Lesy.

 

0,7

 

Konec Kolodějí

Po levé straně ul. V lipách začíná cyklostezka.

 

1,4

 

Újezd nad Lesy

Cyklostezka končí na  začátku Újezdu nad Lesy. V těchto místech Běchovický potok podtéká pod komunikací a pokračuje vlevo k rybníku. Trasa odbočuje vlevo do ulice Dubinské a jde po břehu rybníka.

 

1,75

 

Hráz rybníka

Za rybníkem Běchovický potok protéká loukami, kde nevedou použitelné cesty. Trasa proto vede nově budovanou zástavbou rodinných domků. 

 

2,1

 

Ul. Rožmitálská

Trasa vede vpravo do ul. Rožmitálské a na jejím konci vlevo do ulice Druhanické, která se změní v ul. Ochozskou.

 

3,4

 

Ul. Starokolínská

Po levé straně, těsně za Starokolínskou je pěkně zrekultivovaný rybníček s ostrůvky a dětským hřištěm. Trasa kolmo překonává hlavní ul. Starokolínskou a za ní pokračuje ulicí Nadějovskou.

 

3,9

 

Na červenou turistickou značku

Na konci Nadějovské je ul. Bečvářská, po které vede červená turistická značka. Trasa podél Běchovického potoka pokračuje vlevo, společně s červenou značkou.

 

4,4

 

Soutok Běchovického a Blatovského potoka

Trasa vede po úzké pěšince podél železniční tratě. Po levé straně je mokřad, kde se Blatovský potok vlévá do potoka Běchovického.

 

5,4

 

Běchovice

Červená značka a naše trasa vstupují do Běchovic, do ulice V Okálech. Po této ulici rovně, až na její konec.

Běchovice

6,1

 

Vodní nádrž

Běchovický potok vytváří uprostřed Běchovic malou vodní plochu. Dále potok pokračuje nepřístupným územím a zanedlouho končí v Rokytce.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

V Běchovicích mohou pěší nastoupit na některou z autobusových linek, které jezdí v Běchovicích po Českobrodské ulici.

Pro cyklisty:

Trasu podél Běchovického potoka lze propojit s trasou podél Rokytky nebo Říčanského potoka. Případně se dá vrátit a pokračovat podél Blatovského potoka.


ZAJÍMAVOSTI

 5,4 km  Běchovice

vodní nádrž v běchovicíchObec poprvé připomínaná v roce 1227. Byla majetkem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V roce 1508 Běchovice vyhořely, když požár založil Jiří Kopidlanský z Kopidlna. Dům č. p.: 1 na hlavní ul. Českobrodské je chráněn jako kulturní památka. Jde původně o barokní zájezdní hostinec a poštovní stanici. Dodnes je v dobře udržované budově Hostinec na Staré poště.

Památník běžeckého závodu, který se poprvé konal v roce 1897, je dílo sochařů J. Hejduka a V. Radvana.


Co řekli autoři…

Běchovický potok a jeho okolí chápat jako samostatnou trasu, by přineslo návštěvníkům zřejmě zklamání. Tato tras však umožňuje příjemné propojení několika městských částí (Koloděje, Běchovice a Újezd nad Lesy), ale také dalších tras podél pražských potoků (Rokytka, Říčanský a Blatovský potok). A to vše stranou automobilového provozu.