Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 1. 3. 2022 Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích
  Předmětem projektu je revitalizace koryta Botiče v délce cca 300 m. Úprava tohoto nejvýznamnějšího pražského potoka bude spočívat v rozšíření koryta Botiče odtěžením jeho levého břehu a ve zpevnění erodovaných partií břehů těžkou balvanitou rovnaninou – především pak pravého břehu.
 • 1. 3. 2022 Zámecký rybník v Čakovicích je napuštěn
  Rybník, který je nedílnou součástí zámeckého parku, byl v loňském roce odbahněn a prošel kompletní rekonstrukcí. Dnes je hráz rybníka opravená a opevněná kamennou dlažbou a podemleté břehy jsou stabilizované balvanitou rovnaninou.
 • 15. 12. 2021 Revitalizace Proseckého rybníka
  Od ledna až do září 2022 projde Prosecký rybník celkovou rekonstrukcí. Nejdříve bude odbahněn, následovat bude oprava vodohospodářských objektů. Opraví se také nábřežní zdi a v severní části rybníka vznikne pozvolný přístup k hladině. Nový nátok se ztvární do podoby studánky a celé okolí rybníka bude vyčištěno a upraveno.
 • 3. 12. 2021 Oprava Vokovického rybníka je dokončena
  V listopadu 2021 byla dokončena celková revitalizace Vokovického rybníka a jeho okolí. Tento původně návesní rybníček patří mezi pražské historické rybníky a je zakreslen už na mapách z roku 1848. Zásadní změnou na rybníce bylo zbudování bezpečnostního přelivu a zkapacitnění koryta potoka pod rybníkem, což se projeví i na zmenšení záplavového území v okolí. Původní betonové koryto potoka bylo vybouráno a nahradilo ho přírodě blízké koryto vyskládané z velkých balvanů.
 • 14. 9. 2021 Začínají každoroční podzimní výlovy
  S podzimem opět přichází výlovy rybníků. Letos se sloví celkem 37 vodních ploch. Výlovy zahájí Polifkův rybník v Hloubětíně a v polovině listopadu je ukončí výlov Nového rybníka pod Šeberovem.
 • 21. 6. 2021 Revitalizace Rokytky v Běchovicích
  V rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky” projde Rokytka na pozemcích hl. m. Prahy revitalizací. Potok zcela opustí své původní koryto a pro revitalizaci se využije celá údolní niva potoka. Úprava potoka naváže na zdařilou revitalizaci Říčanky pod Lítožnickým rybníkem. Realizace je naplánována na období červen 2021 − listopad 2021.
 • 15. 4. 2021 Úprava Branického potoka je dokončena
  Branický potok prošel v uplynulých týdnech revitalizací. Původně zahloubený potok se nyní mělce vine a je opevněn kamennými příčnými prahy. Tato úprava omezí zanášení Branického rybníka a směrově i hloubkově rozčlenění koryto potoka. 
 • 9. 2. 2021 Revitalizace rybníka Sukov
  Rybník Sukov je zanesen bahnem a betonové konstrukce jeho objektů se rozpadají. Rybník byl proto zařazen do projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží. Začátkem příštího roku zahájíme vyčištění rybníka, následovat bude rekonstrukce hráze, výpustného zařízení i bezpečnostního přelivu.
 • 18. 1. 2021 Revitalizace Vokovického rybníka
  Historický Vokovický rybník projde v roce 2021 kompletní rekonstrukcí. Opraveny budou nábřežní zdi i všechny vodohospodářské objekty. Součástí projektu je také revitalizace koryta pod rybníkem. Práce skončí nejpozději v prosinci 2021. 
 • 15. 1. 2021 Revitalizace Zámeckého rybníka, 2021
  V roce 2020 převzal Zámecký rybník do správy odbor ochrany prostředí MHMP a zařadil ho do projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“. V současné době je připravována celková revitalizace rybníka, jejíž součástí je odbahnění a oprava poškozených břehů i hráze. Rekonstrukcí projdou také všechny vodohospodářské objekty. Práce budou dokončeny do prosince 2021.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud