Mapa hlavních vodních toků a vodních děl

popis mapy

dgfdg

Zdroj: MZO MHMP

 

Mapa jakosti vody na vodních tocích v Praze (Sledované profily na povrchových tocích a výsledné třídy jakosti, 2011-2012)

popis mapy

Sledované profily na povrchových tocích a výsledné třídy jakosti (Vltava a Berounka podle údajů za období 2011 - 2012, potoky podle údajů za období 2010-2011)

Pozn.: Prezentace kvality vody v tocích liniemi je pouze orientační.

Zdroj: MZO MHMP, Povodí, s.p.

 

Mapa záplavových území

(v přípravě)