Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 14. 2. 2023 Oprava vyhlídkové cesty podél Hostivařské přehrady
  V polovině února 2023 byla zahájena kompletní oprava vyhlídkové cesty podél pravého břehu Hostivařské přehrady. Veškeré práce by měly být dokončeny nejpozději v červnu 2023. Po dokončení staveb (vyhlídkové cesty i dodatkového bezpečnostního přelivu) bude opět volný průchod podél Botiče a Hostivařské přehrady v plném rozsahu od Hostivaře až do Petrovic. 
 • 31. 1. 2023 Praha má zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy
  V návaznosti na požadavek vodního zákona vyhotovilo hlavní město Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy (dále jen Plán pro sucho). Připravený a schválený dokument je nyní zveřejněn na webových stránkách města.
 • 30. 1. 2023 Oprava opevnění Branického potoka
  V rámci revitalizace bude koryto potoka stabilizováno kamennými prahy a těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Koryto tak bude stabilizované, mělčí, příčně a podélně diverzifikované, což ocení některé druhy vodních živočichů.  Realizace proběhne v období leden až březen 2023.
 • 1. 3. 2022 Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích
  Předmětem projektu je revitalizace koryta Botiče v délce cca 300 m. Úprava tohoto nejvýznamnějšího pražského potoka bude spočívat v rozšíření koryta Botiče odtěžením jeho levého břehu a ve zpevnění erodovaných partií břehů těžkou balvanitou rovnaninou – především pak pravého břehu.
 • 1. 3. 2022 Zámecký rybník v Čakovicích je napuštěn
  Rybník, který je nedílnou součástí zámeckého parku, byl v loňském roce odbahněn a prošel kompletní rekonstrukcí. Dnes je hráz rybníka opravená a opevněná kamennou dlažbou a podemleté břehy jsou stabilizované balvanitou rovnaninou.
 • 15. 12. 2021 Revitalizace Proseckého rybníka
  Od ledna až do září 2022 projde Prosecký rybník celkovou rekonstrukcí. Nejdříve bude odbahněn, následovat bude oprava vodohospodářských objektů. Opraví se také nábřežní zdi a v severní části rybníka vznikne pozvolný přístup k hladině. Nový nátok se ztvární do podoby studánky a celé okolí rybníka bude vyčištěno a upraveno.
 • 3. 12. 2021 Oprava Vokovického rybníka je dokončena
  V listopadu 2021 byla dokončena celková revitalizace Vokovického rybníka a jeho okolí. Tento původně návesní rybníček patří mezi pražské historické rybníky a je zakreslen už na mapách z roku 1848. Zásadní změnou na rybníce bylo zbudování bezpečnostního přelivu a zkapacitnění koryta potoka pod rybníkem, což se projeví i na zmenšení záplavového území v okolí. Původní betonové koryto potoka bylo vybouráno a nahradilo ho přírodě blízké koryto vyskládané z velkých balvanů.
 • 14. 9. 2021 Začínají každoroční podzimní výlovy
  S podzimem opět přichází výlovy rybníků. Letos se sloví celkem 37 vodních ploch. Výlovy zahájí Polifkův rybník v Hloubětíně a v polovině listopadu je ukončí výlov Nového rybníka pod Šeberovem.
 • 21. 6. 2021 Revitalizace Rokytky v Běchovicích
  V rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky” projde Rokytka na pozemcích hl. m. Prahy revitalizací. Potok zcela opustí své původní koryto a pro revitalizaci se využije celá údolní niva potoka. Úprava potoka naváže na zdařilou revitalizaci Říčanky pod Lítožnickým rybníkem. Realizace je naplánována na období červen 2021 − listopad 2021.
 • 15. 4. 2021 Úprava Branického potoka je dokončena
  Branický potok prošel v uplynulých týdnech revitalizací. Původně zahloubený potok se nyní mělce vine a je opevněn kamennými příčnými prahy. Tato úprava omezí zanášení Branického rybníka a směrově i hloubkově rozčlenění koryto potoka. 
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud