Cílem soutěže je mimo jiné motivovat města k prezentaci informací z oblasti životního prostředí uživatelsky přátelskou formou s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

„Ocenění svědčí o vysoké úrovni našich webových stránek a o péči, kterou Praha tomuto tématu věnuje,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Hodnotí se přehlednost celkové prezentace města, rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí, jejich rozsah a kvalita, úprava internetových stránek a estetický dojem, pravidelné aktualizace, dlouhodobé udržování obsahu a míra zlepšení oproti minulým ročníkům. Posuzují se stránky všech českých měst nad 5 000 obyvatel.

Soutěž Zelená informacím je spolupořádána společností CI2, o. p. s., Informačním centrem OSN v Praze a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Koná se pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru.

Portál životního prostředí hl. m. Prahy: http://portalzp.praha.eu/jnp/index.html.