Od Nového roku nebude v Praze 8 pokračovat sběrný dvůr ve Voctářově ulici. Důvodem je, že soukromý vlastník plánuje na svém pozemku přípravné práce pro budoucí výstavbu. Hlavní město se však snaží již delší dobu nalézt adekvátní prostor, který by byl vhodný jako náhrada sběrného dvora.

V rámci kompenzačních opatření spojených s uzavřením sběrného dvora hlavní město s městskou částí Praha 8 umístí v ulicích a okolí sběrného dvora více velkoobjemových kontejnerů, které budou zvláště v období po Vánocích a oslavách příchodu roku 2023 nahrazovat zaniklý dvůr. Konkrétní informace k přistavení kontejnerů je možné nalézt zde: https://www.praha8.cz/Kontejnery-na-velkoobjemovy-odpad.html.

Ostatní sběrné dvory provozované hl. m. Prahou budou v plném rozsahu fungovat beze změn. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří prokážou svůj trvalý pobyt na území metropole.

Seznam sběrných dvorů a další informace je možné nalézt na stránkách https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/kam_odlozit_ruzne_druhy_odpadu/index.html.