Popularita třídění bioodpadu se v Praze zvýšila v minulých letech, přispěl k tomu také fakt, že od roku 2020 město převzalo službu svozu bioodpadu pod svou správu a pro vlastníky nemovitostí, kteří tuto službu využívali v minulosti, se cena snížila o 50 % oproti cenám v předchozím roce. Ostatní náklady spojené se zajištěním služby svozu bioodpadu jsou hrazeny z rozpočtu města.

„Třídění odpadu a zvyšování počtu sběrných nádob na bioodpad je důležitou součástí naší strategie postupného přechodu na cirkulární ekonomiku v hlavním městě. U popelnic na bioodpady navíc umožňujeme vlastníkům nemovitostí objednat si četnost svozu od jednou za 14 dní až po dvakrát týdně. Zejména v jarních a podzimních měsících, kdy je produkce bioodpadu vlivem zahradničení výrazně vyšší, má rozhodně smysl si biopopelnici objednat“ přibližuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Právě bioodpad tvoří významnou část směsného odpadu. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a po jeho zpracování na kompost dál slouží jako hnojivo. Do „hnědé“ biopopelnice loni odkládalo své rostlinné odpady 13 896 vlastníků nemovitostí a jejich počet i nadále utěšeně roste. Svezeno bylo za minulý rok přibližně 4 994 tun rostlinného odpadu, přitom v roce 2018, kdy město ověřovalo možnosti jeho sběru v rámci pilotních projektů to bylo jen 85 tun bioodpadu. Detaily mohou lidé naleznout na: https://bioodpad.praha.eu/.

Informační letáky naleznete zde.