Iniciativa Green Digital Charter (Zelená digitální charta, www.greendigitalcharter.eu) je aktivitou členských měst organizace EUROCITIES. Tato organizace sdružuje přes 130 velkých evropských měst, Praha je jejím členem od roku 1993. Charta zdůrazňuje úlohu měst a jejich vzájemné spolupráce při realizaci cílů podle priorit a politik EU v oblasti využití informačních a komunikačních technologií (ICT), energetické efektivity, kvality životního prostředí a ochrany klimatu. Signatáři se zavazují spolupracovat a realizovat aktivity k naplňování cílů Charty.

Praha musí mít svoji vizi, kam směřovat v budoucnosti, a udržovat kontakty s jinými metropolemi v Evropě i ve světě. Spolupráce a vzájemná inspirace je nepochybně potřebná i v oblasti moderních technologií. Informatika nemusí znamenat pro Prahu jen zděděné problémy k řešení, ale i nové výzvy, jak využít technologie ve službách životního prostředí a šetření s energií. Výzvy, jakými se zabývají ostatní signatáři Zelené digitální charty,“ uvedl k rozhodnutí Prahy její primátor Tomáš Hudeček.

Od roku 2009 se k Chartě připojilo již 42 měst (např. Vídeň, Amsterodam, Barcelona, Manchester, Helsinky, Stockholm a další). Připojení Hl. m. Prahy k této Chartě schválila Rada HMP usnesením č. 1783 ze dne 29. 7. 2014. Praha svým připojením k Chartě deklaruje záměr realizovat kroky v souladu s jejími cíli. Zároveň potvrzuje své ambice na významné postavení na mezinárodní scéně a vůli ke spolupráci a sdílení zkušeností s jinými městy.