Vznik tepelného ostrova podle odborníků vystupujících na semináři hrozí obzvláště ve velkých městech jako Praha. I drobné úpravy, mezi něž patří nahrazování nepropustných asfaltových povrchů alternativními propustnými povrchy, vedou k ochlazování města. Je to zároveň jedno z mnoha opatření, kterými se město snaží naplňovat svoji Adaptačních strategii na změnu klimatu.

„Seminář byl věnován v současné době velice aktuálnímu tématu propustných mlatových povrchů. Mezi přednášející byli pozvání nestoři zahradního oboru, kteří se této problematice věnují mnoho let a v současné době jsou zapojeni i do certifikace povrchu Parkdecor, který pochází z Německa. Tento materiál se začíná nově používat pro svou vysokou propustnost pro srážkovou vodu. V České republice byl poprvé aplikován v roce 2017 v Petřínských sadech, které jsou ve správě hlavního města Prahy. V loňském roce pak byl úspěšně využit na větším prostoru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce. I tento park spravuje odbor ochrany prostředí pražského magistrátu,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

Petr Mondschein z Českého vysokého učení technického na semináři představil možnosti, které mlatové povrchy nabízejí z hlediska kvality, propustnosti a trvanlivosti tak, aby mohly být využívány všude tam, kde je jejich místo, tedy nejen ve velkých parcích, ale i v malých parkových plochách a u odpočívadel. Podle něj má význam využití těchto povrchů hlavně na místech, kde přispějí alespoň částečně k ochlazení prostoru nejen zvýšenou zasákavostí, ale i zvýšeným postupným odparem vody.

Pod vedením nestora mlatových povrchů Jiřího Slepičky a za účasti Alice Dědečkové z odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, která má park Stromovka ve své péči, se pak v rámci odpoledního bloku uskutečnila praktická ukázka propustného povrchu Parkdecor přímo ve Stromovce, a to včetně zkoušky zasákavosti.

Na semináři zazněla řada praktických informací k realizaci projektů a byl představen nový způsob budování cest, který je v současné době hojně používán v zahraničí, zejména v Německu, Rakousku a Švédsku. Seminář ukázal, že povrchy jsou vítány také ze strany Národního památkového ústavu, který se snaží propagovat návrat mlatových povrchů do památkových objektů.

Na semináři se sešlo téměř 130 účastníků z magistrátních odborů i odborných organizací města (Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Lesů hl. m. Prahy), městských částí, Národního památkového ústavu, dalších odborníků na památkovou péči, projektantů a realizátorů parkových úprav a zahradní architektury.