Evropská unie má podle Zelené dohody pro Evropu za cíl snížit do roku 2030 emise oproti roku 1990 o 55 %. Cestu k tomuto cíli ukazuje legislativní balíček Fit for 55, který Evropská komise tento týden představila. Pražští zastupitelé přitom už v květnu schválili Klimatický plánem hl. m. Prahy – soubor 69 konkrétních opatření, které do roku 2030 povedou ke snížení emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Vzhledem k rozdílnému výchozímu roku je nicméně pražský plán dokonce mírně ambicióznější než cíle Evropské Unie.

„Klíčem ke změně je jasný plán v ruce a ambiciózní vize pro dosažení klimatické neutrality postavená na konkrétních krocích a opatřeních. Praha je v tomto připravená a ujistili jsme o tom i pana místopředsedu Timmermanse. Ten ambiciózní kroky Prahy sleduje a hodnotí je velice pozitivně. Nabídl nám v tomto pomocnou ruku a je připraven Prahu představovat jako lídra inovací vedoucích k čistšímu životnímu prostředí. Díky tomu máme také šanci přímo do Prahy získat více peněz z Evropské unie tak, aby se nezatratily v pokladně naší vlády a mohly být použity na pražské projekty, které jsou již připraveny,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Frans Timmermans ocenil na jednání jak souhrnnou klimatickou strategii Prahy shrnutou v Klimatickém plánu hl. m. Prahy, tak konkrétní kroky a projekty, a to například v oblasti výsadby stromů, ozeleňování města, udržitelné mobility, cirkulární ekonomiky, energetiky či energetické udržitelnosti budov.

„Praha nedávno schválila svůj klimatický plán. Ten má podobné cíle jako balíček Evropské komise. Zároveň je tento plán nástroj, jak do české ekonomiky získat desítky miliard z evropských fondů a pomoct tak naší ekonomice. Pokud tuto příležitost správně uchopíme, můžeme být lídrem v oblasti technologií a inovací. České firmy na to mají kapacity i schopnosti. V této věci jsme právě probírali možnost, aby Praha, protože zastupuje významné procento obyvatel České republiky, mohla žádat o finanční zdroje z evropských dotačních programů samostatně, bez ohledu na českou vládu, která je v tomto vyjednávání velice laxní. Jedná se například o zdroje z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ dodal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.