Patrně nejviditelnější dopad je tedy částečná změna hranic chráněných území. PP Xaverovský háj a PR Klánovický les jsou již v terénu nově vyznačeny, u ostatních území dojde k vyznačení během dvou měsíců.

Kromě stávajících malých státních znaků a označení „Přírodní památka" a „Přírodní rezervace" v terénu nově uvidíte cedulky „Evropsky významná lokalita".


více informací k uvedeným zvláště chráněným územím na stránkách Pražská příroda: