Pastva bývala po staletí tradičním způsobem obhospodařování luk, stepí i sadů. Dnes je řízená pastva považována za důležitou součást managementu v chráněných oblastech a v Praze je prováděna už od roku 2000. Pasoucí se zvířata narušují travní drn kopýtky či paznehty a vytváří tak šanci pro konkurenčně slabé rostliny, které nezvládají odolávat hustému zápoji trav. Trusem, ve kterém jsou obsažena semena, se navíc šíří mnohé rostlinné druhy. Na trus je také vázána celá řada bezobratlých, kteří jsou zase potravou pro některé ptáky. Pastva tak pomáhá zvyšovat druhovou diverzitu.

V současné době se v Praze nachází celkem čtyři stáda ovcí, která budou postupně spásat různé chráněné lokality a ovocné sady – někde se zdrží jen týden, jinde vydrží celý měsíc. Pastvu pro odbor ochrany prostředí MHMP zajišťují soukromí zemědělci, kteří také obstarávají 24hodinový dohled nad stády. Pasáčci celý den stádo hlídají a také kontrolují, zda ovce spásají jen území, která jsou k pastvě skutečně určená.

V tuto chvíli se dvě stáda pasou v Prokopském údolí, na ovečky můžete narazit také v Bohnicích a na Podbabských skalách. Pokud budete procházet kolem stád se psem, držte ho prosím na vodítku. Ovce ani kozy ničím nekrmte – nejlepší je pro ně stejně tráva a té mají více než dost.