(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy


Naučné stezky na území hl.m. Prahy

V roce 2010 byla otevřena nová Naučná stezka Satalice – Vinoř

Hlavní město má mnoho zajímavých přírodních lokalit, kde se často potkává dávná geologická minulost pražského podloží s přírodní rozmanitostí rostlin i živočichů a také se staršími i nedávnými dějinami Prahy. Mnohými lokalitami mohou zájemce provést naučné stezky.

Na území hl. m. Prahy se nachází více než XX naučných stezek. 11 z nich je ve správě hl. m. Prahy, správci ostatních jsou např. městské části nebo nestátní neziskové organizace.

Orientační mapa - Naučné stezky na území Prahy ve správě MHMP

NS na území hl.m. Prahy ve správě MHMP

 
název naučné stezky základní údaje další informace

NS Barrandovské skály - Chuchelský háj

Délka: 6 km
Počet zastávek: 14
Potřebný čas: 2 - 3 hodiny
Typ: pro pěší, částečně pro cyklisty (z Hlubočep do Malé Chuchle vede po cyklistické stezce), fyzicky nenáročné.

NS Dubeč - Uhříněves

Délka: cca 5,5 km
Počet zastávek: 15
Potřebný čas: cca 1 hodina

NS Keltská naučná stezka

Délka: cca 2 km
Počet zastávek: 11, první a poslední jsou totožné
Potřebný čas: cca 1 hodina

NS Kunratický les

Délka: 3,5 km
Typ: pro pěší a z větší části i cyklisty
Počet zastávek: 14
Potřebný čas: cca 2 hodiny
Zaměření: přírodovědné (botanika, zoologie, ekologie), lesnické, archeologické a historické

NS Modřanská rokle

Délka: cca 3 km
Typ: fyzicky nenáročné, po zpevněných cestách - vhodná i pro cyklisty
Počet zastávek: 7
Potřebný čas: cca 1 hodina

NS Mýto

Délka: cca 2,5 km
Typ: fyzicky nenáročné.
Počet zastávek: 6
Potřebný čas: cca 1 hodina.
Zaměření: historické a přírodovědné (geologie, botanika, zoologie).

NS Oborou Hvězda

Délka: cca 4 km
Počet zastávek: 13
Potřebný čas: cca 2 hodiny

NS Povodím Botiče

Délka: 6,5 km
Počet zastávek: 13
Potřebný čas: 3 - 4 hodiny

NS Prokopské údolí - Butovickým hradištěm

Délka: cca 2 km
Počet zastávek: 6
Potřebný čas: cca 1 hodina

NS Přírodním areálem Botanické zahrady

Délka: cca 3 km
Počet zastávek: 10
Typ: Určeno jen pro pěší, fyzická náročnost mírná.
Potřebný čas: cca 2 hodiny
Zaměření: vývoj krajiny, ochrana přírody, botanika, geologie

NS Roztocký háj - Tiché údolí

Délka: cca 7 km
Počet zastávek: 12
Potřebný čas: cca 3 hodiny

NS Údolím Dalejského potoka

Délka: cca 6,5 km
Počet zastávek: 16
Potřebný čas: cca 2 hodiny

NS Vinořský park - Satalická bažantnice

Délka: 3,5 km
Počet zastávek: 9
Potřebný čas: cca 2 hodiny

NS Chuchelský háj

(nově otevřená od 25. června 2014)

Délka: 3,5 km
Počet zastávek: 9
Potřebný čas:

 

Další naučné stezky na území hl.m. Prahy a v blízkém okolí

NS Levý Hradec, NS Housle, NS Závist, NS Hostivické rybníky, NS Zvolská Homole, NS Průhonický park, NS Říčansko, NS Klokočná, NS Klánovický les (viz mapa na stránkách Pražské naučné stezky)


  • 2. května 2014
  • 2. května 2014
(průměr: 2.77; 43 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období