Návrh má rovinu prostorovou, kulturní a přírodní. Využívá dvou ideových konceptů. Prvním je využití flory společenstev okraje lesa, která by zde přirozeně rostla s respektem vůči rozdílnému oslunění obou záhonů. Druhým jsou pak rané introdukce květin do kultury z evropských a později i zámořských lokalit.

Vnitřní formálně záhonová kompozice evokuje historické pojetí pevného rozlišení taxonů v řádcích. Za poplatné současným trendům lze pak považovat podélné bloky soliter a stereotyp narušující nahodilé vtroušení některých taxonů s očekávaným přeséváním některých rostlin.

Kulturní koncepce přináší zejména zpestření druhového složení. Z tradičních historických peren lze zmínit použití historických odrůd pivoněk a denivek. Kulturní introdukci evokují i používané rostliny z širšího evropského regionu (pupkovec, luhovnice). Podstatnou část pak tvoří selekce a šlechtěnci šířeji pojaté domácí flory. Přesně tak, jak by si v přírodě vybírali dávní zahradníci.

Volná koncepce pracuje zejména s přírodními podmínkami záhonů ve prospěch udržitelnosti rostlin na stanovišti a na úkor naprosté symetrie. Klíčová podoba stanovištně tolerantních druhů však zůstává ve shodě. Využití „native cultivars“ tzn. výběrů z variability domácí flory, odpovídá kulturní povaze místa a tradici přenášení „odchýlených“ rostlin z přírody do kultury.


Nature trail "Oborou Hvězda":

 1. The History of the Game-Preserve
 2. Old Oak Growths
 3. Hvězda and its Surroundings
 4. Birds in the Game-Preserve
 5. The Pleasure House
 6. Personalities in the History of Hvězda
 7. Natura 2000 and wetland
 8. Beech-Wood under the Pleasure House
 9. Water in the Game-Preserve
 10. The Geology of Hvězda Game-Preserve
 11. The Battle of Bílá Hora
 12. Hvězda Game-Preserve and Hunting
 13. Animals in the Game-Preserve
 14. Forest Renewal