V tištěné formě jsou materiály veřejnosti k dispozici v prostorách odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (Škodův palác, Jungmannova 29, 4. patro), v Informačním centru MHMP na Mariánském náměstí, v prostorách odd. služeb veřejnosti na přepážkách č. 13-18 v Jungmannově ul. 29 a dále v informačním středisku Pražské informační služby v Rytířské ulici a v informačním centru Klubu českých turistů na Fügnerově náměstí. Letáky jsou distribuovány také na úřady jednotlivých MČ, jejichž územím dané stezky prochází. Dále probíhá každoroční distribuce v rámci akcí organizovaných MHMP (např. kampaň hl. m. Prahy ke Dni Země) i v rámci jiných akcí s tematikou ochrany životního prostředí. V elekronické verzi jsou letáky k dispozici ve formátu PDF na těchto webových stránkách jako součást rubriky Příroda, krajina, zeleň v části Zvláště chráněná území.

 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 1 - Barrandovské skály - Chuchelský háj
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 2 - Dubeč-Uhříněves
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 3 - Keltská
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 4 - Modřanská rokle
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 5 - Oborou Hvězda
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 6 - Povodím Botiče
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 7 - Prokopské údolí - Butovickým hradištěm
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 8 - Roztocký háj - Tiché údolí
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 4.7.2014 Naučná stezka č. 9 - Údolím Dalejského potoka
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP.
 • 30.4.2014 Naučná stezka č. 10 - Vinořský park - Satalická bažantnice
  Informační materiály (skládačky) o naučných stezkách na území Prahy jsou součástí komplexní sady informačních a propagačních materiálů věnovaných přírodě hlavního města, kterou v předchozích letech připravoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a v jejíž kompletaci pokračuje nový Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. Zájemcům jsou nyní k dispozici informační materiály o 10 naučných stezkách na území Prahy, které spravuje MHMP. Naučná stezka č. 1 - Barrandovské skály - Chuchelský háj provází po dvou chráněných územích: přírodní rezervaci Vinořský park a a s ní alejemi spojenou přírodní panátkou Satalická bažantnice.