Poslední aktualizace materiálu proběhla během podzimu 2012 a následně byl zajištěn rozsáhlý dotisk a následná cílená distribuce.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • v proběhu dubna až května probíhá v Praze kampaň ke Dni Země, v rámci které budou na stáncích v jednotlivých zúčastněných MČ distribuována také tato sada informačních materiálů.