Do září tohoto roku zde bylo pouze přírodně i krajinářsky nezajímavé řepkové pole, nyní se zde vysazuje desítky tisíc nových stromků jako základ budoucího lesa. Aby bylo možné se na plochu vůbec dostat, je zde také budována zcela nová mlatová cesta v délce téměř 1500 metrů. Na jaře příštího roku zde budou založeny rozsáhlé luční porosty, které spolu se solitérními stromy budou dotvářet celý tento přírodní areál, který svou rozlohou i umístěním bude jistě místem častých návštěv nejen obyvatel z nejbližšího okolí. Na plochu totiž přímo navazují Lítožnické rybníky a les Lítožnice, tvořící základ přírodní památky stejného jména, takže plocha tohoto přírodně zajímavého území se blíží svou velikostí nejznámějšímu a největšímu parku - Královské oboře Stromovka.

V roce 2017 vznikne další nový les "V Panenkách"

Protože po dvaceti letech skončil pronájem zemědělských pozemků patřících Praze, bude rozvoj nových zelených ploch pokračovat i v příštích letech, a to zvýšeným tempem. Ještě v roce 2017 bude v prostoru mezi Běchovicemi a Koloději založen další rozsáhlý projekt přírodní zeleně - les "V Panenkách". Tento již na realizaci zcela připravený projekt je svou velikostí druhý největší (po lesoparku Letňany z roku 2008) projekt zeleně, zakládané po roce 1989. Celkem bude jen v rámci těchto dvou projektů vysázeno více než 220 000 nových stromků na ploše 13x větší než Václavské náměstí!

Zalesňování bude pokračovat i v Satalicích a Kunraticích

Další projekty nové krajinné zeleně se již připravují i v dalších částech Prahy, ty největší z nich v Satalicích a v Kunraticích. Dlouhodobým cílem těchto snah je zajistit dostatek veřejně přístupné zeleně pro všechny obyvatele Prahy, a to v rozumné docházkové vzdálenosti. Zároveň je výsadba zeleně také prostředkem ke zmírnění dopadů klimatických změn, přispívá ke zvýšení ekologické stability a přírodní hodnoty krajiny, což v podmínkách stále se rozšiřující zástavby rozhodně nelze opominout.

Les Robotka v číslech

Plocha území: 25 ha
Počet sazenic: cca 73 000 sazenic, na jaře 2017 bude založeno necelých 15 ha lučních porostů a bude zde vysazeno cca 20 solitérních alejových stromů.
Zbudování cesty v novém území: 1500 m
Počet plánovaných laviček: 20