Tradičně sázíme jabloně, hrušně, slivoně, třešně a višně. Tentokrát se mezi novými stromky objeví i méně časté meruňky a jeřáby oskeruše. Vůbec poprvé budeme vysazovat několik odrůd ořešáků. Druhové složení pražských ovocných dřevin tak bude po letošní zimě opět bohatší.

Návštěvníci pražských sadů mají možnost potkat pestrou paletu starých, tradičních odrůd ovocných dřevin, které v současné době v konvenčních sadech nenajdou. Řada z nich přežívá v několika málo kusech na venkovských zahrádkách. V Praze nyní nacházejí své místo v nově vznikajících sadech. Jejich primární funkcí však není produkce ovoce. Svým volnějším sponem, návazností na okolní krajinu i následnou péčí poskytují mimo jiné vhodný biotop pro řadu vzácných a ohrožených druhů organismů.

Bližší informace o významu ovocných sadů v městském prostředí naleznete v letáku (pdf) nově vydaném odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.