Revitalizace spočívá především ve výřezu keřového patra tvořeného z části náletem ze zmlazených třešní, z části keřovými houštinami na ploše takřka 10 ha. Veškerý komunální odpad z několika skládek v množství desítek tun bude odvezen. Do vyřezaných a vyčištěných ploch budou vysazeny nové ovocné stromy, převážně třešně. U stávajících starých třešní proběhne ořez nebo zkrácení na bezpečná torza, aby neohrožovaly návštěvníky, ale zároveň aby dál sloužily jako velmi cenný biotop pro bezobratlé a ptáky.

Mezi stromy vznikne několik pobytových ploch. Stávající síť pěšin bude rozšířena o nové cestičky a doplněna o několik laviček přírodního vzhledu vzniklých z pokácených stromů. U hlavních vstupů dojde k osazení informačních panelů a v ploše sadu k vytvoření několika broukovišť.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost.

finanční podpora z evropských fondů , program OPPK, loga