Stádo je po celý den i noc obehnáno elektrickým ohradníkem, který se dle potřeby posouvá na ploše sadu. Naprostá většina cest a pěšin je stále přístupná a pastvou tak není omezen průchod sadem. Ukáznění návštěvníci, kteří si ohlídají své psy, aby neútočili na pasoucí se zvířata, jsou vítáni.

Pastva slouží nejen k okusu bylinné vegetace a potlačení zmlazujících keřů, velmi prospěšné je také rozrušování travního drnu kopýtky ovcí a koz, neboť tak vzniká prostor pro konkurenčně slabší druhy rostlin, které nemají šanci obstát v zapojených travních porostech.

Projekt revitalizace byl spolufinancován z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost.

finanční podpora z evropských fondů , program OPPK, loga