Konev kdykoliv, čerpadlo jen na povolení

I když máte na pozemku potok nebo třeba rybník, tak voda v nich vám nepatří a nemůžete s ní nakládat dle libosti. Vztahuje se na ni totiž vodní zákon, který nám toto společné bohatství chrání. Před nenasyty i znečištěním. Nicméně je možné povrchové vody odebírat pro vlastní potřebu, pokud k tomu nejsou využívána zvláštní technická zařízení. V překladu to znamená, že vodu do láhve u pramene i do konví pro zálivku si můžete nabrat bez ptaní a kdykoliv. Ve chvíli, kdy se pod hladinu noří čerpadlo, je nutné vodoprávní povolení.

Důvodem je to, že velký počet malých čerpadel může malou říčku v horkém létě lehce přeměnit v soustavu louží. Vodoprávní úřad eviduje vydaná povolení a při každém dalším posuzuje, zda zbyde ještě dost vody pro zachování základních funkcí vodního zdroje. V každém toku musí zůstat tzv. minimální zůstatkový průtok, tedy množství vody, které zajistí jednak přežití vodních organismů, jednak dostatečné ředění vod vypouštěných z čistíren odpadních vod. I vyčištěná odpadní voda nebo voda z dešťové kanalizace pod městem může být dost pestrá směs. Sůl ze zimního posypu, spláchnutý prach a co komu na zem ukáplo, nějaké ty náhodné nebo nelegální přetoky z jímek a živiny i další látky vytékající přes všechnu snahu občas z čističky. S tím vším se musí vodní organismy popasovat – a pokud je to vodou víc naředěné, je to snazší.

Říční proud má poměrně dost energie, což využívají vodáci, úhoři na cestě do Sargasového moře a provozovatelé malých vodních elektráren. Ti ale potřebují vodu usměrnit a zároveň nechat padat z co největší výšky. Proto se na řekách odpradávna budují jezy. Zvedají hladinu a část vody pak usměrňují odbočkou k turbínám. I na toto využití vody je nutné vodoprávní povolení. To poměrně přesně určuje minimální zůstatkový průtok v řece – tedy kolik vody musí trvale téct mimo turbíny původním korytem. Provozovatelé tato nařízení zhusta nedodržují a desítky i stovky metrů pod jezy bývá někdy řeka téměř vyschlá. Pokud znáte takový jez, tak ho nafoťte, popište situaci a sdílejte na www.suchejezy.cz. Je to iniciativa vodáků, ale o problematických místech se dozvědí i příslušné úřady.

Vodou, kterou dostaneme zdarma a můžeme ji využívat do aleluja, je dešťovka. Na její skladování nebo spotřebu neexistují žádná omezení. Je možné ji využívat na praní (je měkká a pere velmi dobře), čištění, splachování toalety nebo klasicky na zálivku. Je vysloveně hříchem tuto vodu nepozdržet doma a pouštět ji rovnou do kanalizace.

Za přestupky jsou pokuty od 20 000 do 100 000 Kč podle druhu a závažnosti. Za nelegálně odebranou vodu může být vyměřena náhrada podle objemu.


Související právní úprava, pokuty a sankce, další informace:

Vodu z vodních toků, jezer a rybníků nelze odebírat bez povolení

Voda je chráněna jako nenahraditelný přírodní zdroj. Pokud ji kdokoliv odebírá pomocí jakéhokoliv čerpadla, musí na to mít povolení vodoprávního úřadu. Tedy, i když máte na pozemku potok nebo třeba rybník, tak voda v nich vám nepatří a nemůžete s ní nakládat dle libosti.  

Stejně tak, pokud někdo část vody z původního místa odvádí pro svoje potřeby jinam. Povolení určuje množství vody, které lze takto odebrat. Je to proto, že v období sucha může být vody nedostatek a vodní zdroj – většinou vodní tok, jezero či rybník - by vyschl. To by samozřejmě byla katastrofa pro vodní organismy. Dostatek vody v řece je rovněž nezbytný pro ředění vyčištěné vody vypouštěné z čistíren odpadních vod. Vodní energii využívají malé vodní elektrárny, které odvádějí část vody pro pohon turbíny. I tato činnost vyžaduje povolení, které mimo jiné určí, kolik vody vždy musí zůstat v hlavním toku. Jediným zdrojem vody, který lze bez jakéhokoliv povolení využívat k libovolným účelům, jsou vodní srážky. Je neekonomické a zároveň neekologické dešťovku nevyužít a pustit rovnou do kanalizace.

Za přestupky jsou pokuty od 20 000 do 100 000 Kč podle druhu a závažnosti. Za nelegálně odebranou vodu může být vyměřena náhrada podle objemu.

Základní legislativní normou stanovující podmínky ochrany a využívání vodních zdrojů je vodní zákon.
 

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
    Definuje práva a povinnosti ve vztahu k vodě. Stanovuje způsoby ochrany, povolené nakládání s ní, zakázané činnosti atd.