Ještě koncem roku 2016 se u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána, nacházelo zarostlé neprostupné území bývalé zahrádkářské kolonie plné skládek a odpadů.

Po vyčištění celé plochy od staveb, plotů a odpadků byl v průběhu jara 2017 na svazích pod kostelem vysázen třešňový sad z historických pražských odrůd a území bylo oseto speciální květnatou luční směsí. Ve svahu pak byly v létě vybudovány kamenné suché zídky, kolem kterých povedou pěšiny a stezky.

Na sklonku roku 2017 byla zahájena další důležitá část přeměny této lokality – výstavba nového pražského rybníka Terezka, který bude napájen vodou z potoka Světluška a rybníka Ve Hvězdě.

Součástí úpravy tohoto území bude i revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka. Břehy potoka se zpozvolní, koryto se mírně rozvlní a odstraní se zbytky původních betonových opevnění. Tam, kde koryto potoka potřebuje zpevnit, bude použita těžká balvanitá rovnanina. Vedle potoka vzniknou také dvě menší vodní plochy pro obojživelníky. Okolo rybníka povedou štěrkové cesty a všechny pozemky, které jsou v majetku hl. m. Prahy, budeme udržovat jako kosené louky.

Veškeré práce by měly být hotové do konce roku 2018.


Celková plocha nové pražské zeleně: 18 000 m2
Rybník Terezka: plocha – 1700 m2, hloubka – maximálně 1,5 m
Délka revitalizace potoka: 120 m
Plocha sadu: 3 700 m2