Rok 2005:

Korunní Praha 3
Bezprostředně po provedení první etapy tj. kácení 8 stromů bylo vysazeno cca 18 kusů nových stromů akátů Robinia pseudoacacia ´Monophylla´ (obvod kmene 18 – 20 cm).

Korunní Praha 2
Obnova stromořadí se provádí ve dvou etapách. V roce 2005 proběhla obnova na severní straně ulice (tj. kácení 32 stromů) a následně (nejpozději do 3 let) proběhne na jižní straně ulice. Ihned po vykácení bylo vysazeno cca 52 kusů nových stromů akátů Robinia pseudoacacia ´Monophylla´ (obvod kmene 18 – 20 cm). Celkově bylo v ulici Korunní, po celé její délce,  od roku 2004 vysazeno 142 ks nových stromů – akátů Robinia pseudoacacia ´Monophylla´ (obvod kmene 18-20 cm).

Korunovační, Praha 7
Bezprostředně po kácení (tj. 2 stromy) bylo vysazeno 34 kusů nových stromů:
17 ks Fraxinus excelsior ‘Atlas’ (obvod kmene 16 – 18 cm)
7 ks Aesculus x carnea ‘Briotii’ (obvod kmene 18 – 20 cm)
10 ks Robinia pseudoacacia (obvod kmene 18 – 20 cm)

Starostrašnická, Praha 10
Obnova stromořadí je plánována ve dvou etapách. Na západní straně ulice bylo v roce 2005 pokáceno 10 stromů. Bezprostředně po provedení první etapy kácení bylo vysazeno 34 kusů nových stromů – akátů Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´ (obvod kmene 18 – 20 cm). Následně nejpozději však do 3 let, bude provedena obnova stromořadí na východní straně ulice.

Záhřebská, Praha 2
Rekonstrukce byla zahájena již v roce 2004 a probíhala v několika etapách, poslední etapa byla dokončena v listopadu 2005. Celkem bylo pokáceno 43 starých a nemocných stromů a vysazeno 75 stromů nových:
69 ks Crataegus monogyna ‘Stricta‘ (obvod kmene 18 – 20 cm)
6 ks Sorbus aria ‘Magnifica‘ (obvod kmene 18 – 20 cm)

Šrobárova, Praha 3 (10)
V červnu 2005 byla provedena výsadba 17 ks stromů ‘Platanus acerifolia ´Pyramidalis‘.

Domažlická, Praha 3
V druhé půli roku 2005 byla dokončena celková obnova stromořadí v ulici Domažlická. Celkově bylo v ulici postupně pokáceno cca 54 kusů přestárlých akátů. První etapa výsadeb proběhla v roce 2001 a bylo vysazeno 27 ks akátů Robinia pseudoacacia ´Monophylla´ (obvod kmene 16-18). V roce 2005 pak bylo vysazeno 25 ks Robinia pseudoacacia ´Monophylla´.

Všechny nové výsadby zůstávají v péči Odboru ochrany prostředí MHMP.
V roce 2005 bylo na obnovu pražských stromořadí vynaloženo cca 7 mil. Kč.

Rok 2004:
Ječná - ve II. etapě obnovy
- káceno 18  přestárlých a zdravotně poškozených dřevin a nově bude vysazeno 39 stromů trnovníku bílého (Robinia pseudoacacia ´Monophylla´) obvod kmene v 1 metru 20 – 22 cm. Stromořadí bude opatřeno stromovou mříží a ochranou kmene jako na jižní straně ulice.
Janáčkovo nábřeží
- pokáceno 14 přestárlých a zdravotně poškozených dřevin, nově bude vysazeno 25 stromů jerlínu japonského (Sophora japonica) obvod kmene v 1 metru 18  – 20 cm.
Korunní
- na základě znaleckého posudku bylo pokáceno 16 přestárlých a zdravotně poškozených dřevin, nově bude vysazeno 40 stromů trnovníku bílého (Robinia pseudoacacia ´Monophylla´) obvod kmene v 1 metru  18  – 20 cm.

Rok 2003:
Ječná - I. etapa obnovy (jižní strana ulice)
- káceno 31stromů, vysazeno 47 stromů trnovníku bílého (Robinia pseudoacacia ´Monophylla´).
Mánesova
- vysazeno 60 ks trnovníku bílého (Robinia pseudoacacia ´Monophylla´)
Koněvova
- první etapa byla realizována v průběhu jara 2002, druhá etapa na podzim 2002. Celá rekonstrukce byla dokončena v roce 2003. Obvod kmene stromů v 1 metru je 18  – 20 cm. Celkem bylo vysazeno 177 ks Platanus a aceriofolia ´Pyramidalis´.
Sokolovská
- vysazeno 21 ks Robinia pseudoacacia ´Sandraudiga´

Dílčí dosadby v ostatních stromořadích v průběhu roku 2003 - 165 ks stromů.

Rok 2002:
Masarykovo nábřeží, Koněvova, Strahovská, Rašínovo nábřeží, Třebízského, Vlkova, Košíře

Rok 2001:
Mánesova, Slavíkova, Domažlická, Na Rokytce, Českobrodská, Hřídelecká, Dolní Počernice, Kolovraty

Rok 2000:
Americká, Jankovcova, U Kanálky, Hybešova, Křižíkova, Kubova, Lyčkovo náměstí, Pivovarnická, Sovova, Mladoboleslavská, Nemocniční, Prouzova, Špitálská, Zákostelní, Kolovraty

Rok 1999:
Ovocný trh, Krkonošská, Šmilovského, Šimáčkova, Březinova, Staromlýnská, Šaldova, U vysočanského pivovaru, Miškovická, Sokolovská, Českobrodská

Rok 1998:
Hlavní, U Nikolajky, Zoubkova, Krocínovská, Mařákova, Na Hanspaulce, Letenská pláň, Lyčkovo náměstí, Na stráži, Thámova, U Sluncové, Milánská, Přeštická

Rok 1997:
Lublaňská, Wenzigova, U kněžské louky, Velehradská, Na Ořechovce, Chaberská, Kollárova, U libeňského zámku, U Sluncové, Urxova, Milánská

Rok 1995:
Mariánské hradby, Na Zátorce, Pod kaštany, Jana Zajíce