Projekt celkové obnovy ulice Jana Želivského byl zadán Institutem plánování a rozvoje města Prahy.
Projektovou dokumentaci krajinářské koncepce zpracovává ateliér Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury.

Celkové rekonstrukce ulic jsou časově i finančně náročné akce z důvodu mnoha potřebných koordinací, z důvodu projednávání a v současné době i z důvodu prosazení nových přístupů tzn. využití nových technologií, zajištění hospodaření s dešťovou vodou, využití principů modrozelené infrastruktury.

V rámci projektové přípravy je snaha vytvořit prostor pro nezbytnou mezioborovou spolupráci a prosadit využití nových přístupů k obnovám ulic.

Prioritou je za krajinářskou koncepci vytvoření kvalitního prokořenitelného prostoru pro stromy, zpříjemnění klimatu v ulici za použití nových technologií.