Potenciál prokořenitelných prostorů

Významnou technologickou inovací pro vylepšení podmínek městského stanoviště je realizace podzemních prokořenitelných prostorů s použitím tzv. prokořenitelných půdních buněk.

Modulární systém s vysokou únosností je vyroben ze 100% recyklovatelného plastu. Jeho instalace pod zpevněné povrchy v okolí stromu zaručuje dostatečně velký, nezhutnitelný prostor pro růst kořenů a současně trvalý přístup tak důležitého půdního vzduchu, vody a potřebných živin.

Systém půdních buněk má nezastupitelnou úlohu při hospodaření s dešťovou vodou – umožňuje přirozený způsob zasakovaní dešťových vod a poskytuje jejich velmi efektivní zásobárnu. V ideálních případech jsou realizovány souvislé prokořenitelné pásy mezi stromy v celé délce ulice a systém umožňuje integraci sítí technické infrastruktury – kabelových a potrubních vedení.

Druhové složení

Výběr konkrétního druhu stromu vychází z předpokladu dobré prosperity v městských podmínkách a vhodnosti charakteru do daného prostředí. Pro ulici Blanickou byl zvolen břestovec jižní – Celtis australis, který výborně odolává nepříznivým městským podmínkám, snáší vysoké teploty a je ceněn pro velmi lehkou stavbu koruny.

Založení a údržba

Prokořenitelné prostory, vhodné pěstební substráty, provzdušňovací a závlahové sondy, ochranné prvky v okolí stromu a další tzv. vylepšující opatření jsou spolu s následnou kvalitní udržovací péčí předpokladem dlouhodobé prosperity stromořadí.

Cílem je vytvoření vhodných stanovištních podmínek v rámci sdíleného uličního prostoru pro růst a vývoj dlouhověkých a zdravých stromů.


Investor a zadavatel pilotního projektu: Hlavní město Praha, Magistrát Hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí
Projekt: Steiner a Malíková krajinářští architekti
Grafická úprava info panelu: studio KULTIVAR, ilustrace: Žofie Matějková
Realizace: podzim 2019 – jaro 2020