Investorem a zadavatelem konceptu řešení je odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň.
Návrh konceptu řešení revitalizace parčíku u ZŠ Jeseniova zpracoval ateliér Land05 s.r.o.

V průběhu roku 2019 probíhala participace místních obyvatel a uživatelů parku, zástupců školy a atd. Taktéž probíhala důležitá koordinační jednání se stěžejními aktéry a investory v území.

Veškeré podněty z participace veřejnosti i dětí ze ZŠ Jeseniova  byly zapracovány do návrhu konceptu řešení architekty z ateliéru Land05.

Návrh myslí zejména na děti, které zde posedávají, zevlují a klábosí. Srdce parku by měla tvořit multifukční dřevěná paluba, která je umístěna na nejvyšším místě parku. Odtud  budou moci návštěvníci parčíku sledovat dění okolo a relaxovat. Další pobytovou plochou bude nově upravený výdech kolektoru a dvě dřevěné paluby na jeho revizních šachtách. Bude zachována socha a strom (hlošina) uprostřed parčíku, které jsou dominantou prostoru. Velkou změnou bude zklidnění prostoru podél školy. Multifunkční plocha se stane centrem dětských her či místem k setkávání. Parčík obohatí další mobiliář, přibude zeleň, aby se snížila prašnost a dopravní hluk. Zavedou se stojany na kola, mlžící sloupky nebo pítko, které ocení i pejskaři. Návrh počítá i s nočním osvětlením parčíku z důvodu bezpečnosti. Základní škola také vítá možnost bezproblémového přistavení autobusu v bezprostřední blízkosti budovy školy.