V rámci realizace došlo k výměně 15 ks stromů. Jedná se o náhradu původních stromů - lip stříbrných (Tilia tomentosa) za vhodnější stromy do městského prostředí, za pavlovnii (15ks) (Paulownia tomentosa). Paulownia tomentosa kvete v měsíci květnu náprstkovitě zvonkovitými výrazně modrofialovými květy ještě před olistěním. Je zajímavá i svými plody, tobolkami. Jedná se o strom dorůstající 15-20 m, strom se širokou, vzdušnou korunou, který dobře prosperuje na slunném stanovišti v městském prostředí, má velké plstnaté listy (návrh výsadeb - výkres, PDF formát).

V rámci realizace byly zvětšeny stromové mísy (rabata) a byl výrazně zvětšen prokořenitelný prostor pro stromy.  Byly také odstraněny stávající stromové mříže. Zvětšené stromové mísy byly osázeny podsadbami trvalek a travin (3319 ks) a cibulovin (2300 ks). Stromové mísy s podsadbami jsou nyní ochráněny bytelným kovovým oplůtkem, který by měl zabránit vandalismu. Jedná se o pilotní realizaci kovových oplůtku v rámci ochrany podsadeb rabat ve stromořadích.

Součástí realizace byla i rekonstrukce záhonů u parkoviště, které navazují na rastr stromů v předpolí nádraží Libeň. Výsadby v záhonech a rabatech v rastru stromů se kompozičně sjednotily. Do záhonů lemujících parkoviště byly vysázeny trvalky, traviny a cibuloviny, které oživí předprostor nádraží v různých ročních obdobích.


Koordinátor a zadavatel projektové dokumentace, investor projektu a realizace: MHMP OCP, oddělení péče o zeleň
Autor projektu: Land 05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Ing. Martina Forejtová, Ing. Martina Havlová, Ing. Pavlína Vlčková
Koordinátor realizace: Lesy  hl. m. Prahy
Realizátor akce: vysoutěžený dodavatel - firma OK GARDEN s.r.o.
Náklady na realizaci včetně 5leté povýsadbové péče: 1 697 000 Kč