Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 14
Předchozí | 1 | 2 | Další |
 • 17. 2. 2015 Probíhá celková obnova stromořadí Modřanská - Podolské nábřeží
  V úseku mezi Podolskou porodnicí a křižovatkou Modřanské a Branické ulice se nachází stromořadí, ve kterém byla v předchozích letech prováděná dílčí obnova jednotlivých stromů. Na podzim 2014 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci tohoto stromořadí, která by měla být dokončena na jaře 2015. V rámci rekonstrukce stromořadí byl proveden dendrologický průzkum a následně byly navrženy nové výsadby vzrostlých výpěstků alejových stromů: javor mléč (Acer platanoides´Emerald Queen´), lípa obecná (Tilia vulgaris´Pallida´), jilm zlatý (Ulmus hollandica´Dodoens´), jerlín japonský (Sophora japonica´Princenton Upright´)a lípa stříbrná (Tilia tomentosa´Brabant´). Byly vysazovány pouze vzrostlé stromy, o obvodu kmene 18-20 cm (v 1,3 m výšky kmene stromu).
 • 17. 2. 2015 Probíhá další etapa postupné rekonstrukce stromořadí na Janáčkově nábřeží
  Na podzim 2014 byla zahájena další etapa postupné rekonstrukce stromořadí na Janáčkově nábřeží, v úseku mezi Palackého mostem a mostem Legií. Rekonstrukce této etapy by měla být dokončena na jaře roku 2015. Předchozí etapy dosadeb proběhly v letech 2003 - 2004 a v roce 2007. V rámci rekonstrukce stromořadí byl proveden dendrologický průzkum a následně byly navrženy nové výsadby vzrostlých výpěstků alejových stromů jerlínu japonského (konkrétně kultivar Sophora japonica´Princenton Upright´, o obvodu kmene 18-20 cm v 1,3 m výšky kmene).
 • 16. 12. 2014 Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italská, závěrečné etapy obnovy stromořadí v ulici Italská.
  Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italská naproti menze VŠE je závěrečnou realizovanou etapou obnovy stromořadí v ulici Italská. Jedná se o další z realizovaných extenzivních trvalkových záhonů odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. V předchozích letech proběhly realizace na Hořejším nábřeží, v Jičínské, v Českomoravské a v Kostelní ulici.
 • 26. 11. 2004 Asanace stromořadí v Domažlické ulici
  Vzhledem k tomu, že stromořadí v Domažlické ulici již dožívá a je ve velmi špatném zdravotním stavu, navíc mnohé ze stromů jsou již havarijní a začínají být nebezpečné, odbor městské zeleně Magistrátu hl.m. Prahy je nucen přistoupit k neodkladnému kácení 27 stromů, které proběhne ve dnech 4. - 5. 12. 2004.
Celkový počet: nejméně 14
Předchozí | 1 | 2 | Další |

Tiskové zprávy hl.m. Prahy