Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 14
 • 13. 8. 2020 Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Blanická - Pro zdravé stromy v ulicích
  Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Na základě pilotních projektů v Severní Americe a západní Evropě byl potvrzen zásadní význam kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů v městských podmínkách. Podmínky pro růst stromů v městském prostředí jsou značně nepříznivé – malé prostory pro výsadbu, silné zhutňování povrchu a s tím spojené špatné zásobení kořenů živinami, půdním vzduchem a vodou, zasolování, letní přehřívání, mechanické poškozování a psí moč. Maximálně zahuštěný a sdílený prostor s technickou infrastrukturou omezuje životní podmínky stromu nad i pod povrchem na minimum.
  Z výše uvedených důvodů připravil odbor ochrany prostředí MHMP realizaci pilotního projektu obnovy stromořadí v ulici Blanická s využitím nové technologie prokořenitelných prostorů s cílem vylepšení stanovištních podmínek pro růst stromů v městském prostředí. Realizace proběhla v období podzim 2019 – jaro 2020, vysázeno bylo 17 ks břestovce (Celtis).
 • 5. 12. 2019 Návrh revitalizace parčíku u ZŠ Jeseniova
  Součástí celkové rekonstrukce ulice Jana Želivského je návrh revitalizace parčíku u ZŠ Jeseniova. Vzhledem ke složitým vlastnickým vztahům v rámci řešeného území parčíku se hl. město Praha ujalo role investora a zadavatele projektové dokumentace Revitalizace parčíku u ZŠ Jeseniova. Participaci veřejnosti a dětí v rámci této akce zajišťoval ÚMČ Praha 3.
 • 3. 10. 2019 Projektová příprava celkové rekonstrukce ulice Jana Želivského, Praha 3
  OCP MHMP je investorem a zadavatelem krajinářského řešení v rámci rozsáhlé investiční akce hl.m. Prahy. Dalšími významnými investory akce jsou Technická správa komunikací a.s., Dopravní podnik města Prahy, správci sítí technické infrastruktury, Central Group, Sekyra Group atd. Do projektové přípravy aktivně vstupuje MČ Praha 3, soukromí vlastníci a veřejnost.
 • 27. 3. 2019 Dosadba 10 akátů v ulici Ječná – jaro 2019
  V ulici Ječné bude podle rozhodnutí o kácení odstraněno 7 ks akátů. V průběhu jara 2019 proběhne dosadba 10 akátů.
 • 20. 9. 2018 Byla dokončena obnova stromořadí v Evropské ulici
  Na podzim roku 2017 byla dokončena obnova stromořadí v ulici Evropské v úseku mezi ulicemi Kolejní a U Hadovky.
 • 11. 7. 2018 Proběhla rekonstrukce stromového rastru s podsadbami trvalek a cibulovin v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň
  V první polovině roku 2018 proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce stromového rastru s podsadbami trvalek a cibulovin v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň. Cílem obnovy bylo zlepšit podmínky pro prokořenitelný prostor nově vysazovaných stromů v rabatech a zlepšit kvalitu zeleně v hojně využívaném veřejném prostoru.
 • 21. 2. 2018 Rekonstrukce stromového rastru v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň
  V první polovině roku 2018 proběhne dlouho plánovaná rekonstrukce stromového rastru v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň. Cílem obnovy je zlepšení podmínek pro prokořenitelný prostor nově vysazovaných stromů v rabatech, zlepšení kvality zeleně v hojně využívaném veřejném prostoru.
 • 27. 2. 2017 Rekonstrukce stromořadí V Olšinách v roce 2017
  Pro rekonstrukci stromořadí v ulici V Olšinách byl zadán projekt „Obnovy stromořadí v ulici V Olšinách“, který obsahuje podrobný dendrologický průzkum 134 stromů ve stromořadí, návrh cílového stavu stromořadí a návrh cílového taxonu ve stromořadí a návrh první etapy obnovy stromořadí s ohledem na stávající stav stromořadí včetně následné 5 leté péče o nové výsadby. Realizace výsadeb by měla proběhnout na jaře 2017.
 • 9. 11. 2016 Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím prokořenitelných buněk
  Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Důležitým předpokladem jejich funkčnosti a dlouhověkosti je zajištění kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů ve značně nepříznivých městských podmínkách. Odbor ochrany prostředí MHMP OCP Prahy připravil na konec roku 2016 a jaro 2017 realizaci pilotního projektu obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím nové technologie.
 • 4. 8. 2016 Fotogalerie záhonu s trvalkami a cibulovinami v ulici Italské z července 2016
  Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italské naproti menze VŠE byla závěrečnou realizovanou etapou obnovy stromořadí v této ulici. Jednalo se o další z realizovaných extenzivních trvalkových záhonů odboru ochrany prostředí MHMP. Fotogalerie z července 2016 v tomto článku může být, jak doufáme, pro mnohé Pražany pobídkou k prohlídce této revitalizované lokality.
Celkový počet: nejméně 14

Tiskové zprávy hl.m. Prahy