Bývalé hliniště dlouhou dobu zarůstalo náletovou vegetací a probíhalo zde čilé skládkování různého odpadu, ale také unikalo pozornosti stavebních aktivit. Před rokem jsme tento pozemek díky místním iniciativám získali od MČ Praha 6 a už toto léto jsme zahájili jeho čištění.

Až budou veškeré skládky a navážky odvezeny a svahy se očistí od náletové vegetace, vznikne zde cesta, která podchodem pod Horoměřickou ulicí propojí horní a dolní Šárku. Také zde budou vyhloubeny tůně a postaveny kamenné zídky pro ještěrky a hady. Území brzy pokryje step, podobně jak je tomu v sousední přírodní památce.

Doufáme, že tento nový kus přírody zpříjemní všem návštěvníkům procházky Šáreckým údolím.