Okolí rybníka Martiňák v Dolních Počernicích se už několik let postupně mění. Začal zde vznikat park Na Čeňku, nové tůně, "plužiny" s ovocnými výsadbami a byl zrevitalizován Svépravický potok pod rybníkem. Nyní se v okolí rybníka rozjíždí II. etapa parku Na Čeňku, která se však od té první výrazně liší svým mnohem přírodnějším charakterem. Vzniknou zde nové louky a lesy propojené cestami i pěšinami a vysadí se ovocné stromy. V okolí rybníka Martiňák bude vyhloubeno několik tůní. A právě tato vodohospodářská část byla letos zahájena.

Poloostrov mezi Svépravických potokem a Chvalkou se částečně odbagruje a vznikne zde soustava tůní pro obojživelníky a ptáky. Aby byl tento „vodní svět“ ochráněn před slídícími psy, bude oddělen od břehu až 10 metrů širokým vodním příkopem. Vznikne tak vlastně jakýsi ostrov. Historický val z vytěženého sedimentu, který se nachází na levém břehu rybníka, bude odstraněn, břehy se zpozvolní a i zde se vyhloubí malé tůně. Další větší tůň vznikne blízko stávající tůně vedle bezpečnostního přelivu. Celkem zde vznikne 3 700 m2 nových vodních ploch. Součástí akce bude i výstavba kamenného tarasu a modelace vytěženého materiálu.


Stavba: Revitalizace okolí rybníka Martiňák
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o.
Doba realizace: září 2019 – prosinec 2019