Použité texty byly převzaty z brožury Přírodní park Rokytka vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP s doplněním dílčích informací o pražských lesích a lesoparcích, studánkách, trasách podél potoků a dalších turisticky i přírodovědecky zajímavých místech v dané lokalitě.

Základní charakteristika:

Rozloha: 1 005 ha
Původní rok vyhlášení: 1990
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha 22, MČ Praha-Královice, MČ Praha-Nedvězí

Orientační poloha v Praze:

Přírodní park Rokytka - orientační poloha v Praze