Použité texty byly pževzaty z brožury Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP s doplněním dílčích informací o pražských lesích a lesoparcích, studánkách, trasách podél potoků a dalších turisticky i přírodovědecky zajímavých místech v dané lokalitě.

Základní charakteristika:

Rozloha: 652,50 ha
Původní rok vyhlášení: 1993
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha 5, MČ Praha 13, MČ Praha-Řeporyje, MČ Praha-Slivenec

Orientační poloha v Praze:

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí - orientační poloha v Praze