Použité texty byly převzaty z brožury Přírodní park Klánovice-Čihadla vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP s doplněním dílčích informací o pražských lesích a lesoparcích, studánkách, trasách podél potoků a dalších turisticky i přírodovědecky zajímavých místech v dané lokalitě.

Základní charakteristika:

Rozloha: 2222,80
Původní rok vyhlášení: 1991
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha 14, MČ Praha 20, MČ Praha 21, MČ Praha-Běchovice, MČ Praha-Dolní Počernice, MČ Praha-Klánovice

Orientační poloha v Praze:

Přírodní park Klánovice-Čihadla - orientační poloha v Praze