Sada Přírodní parky Prahy byla připravena ve dvou etapách v roce 2010 a na konci roku 2011 a 2012 byl zajištěn rozsáhlý dotisk. Na konci roku 2014 byla zahájena postupná aktualizace těchto infomateriálů, nové letáky jsou zájemcům k dispozici v tištěné podobě postupně od jara 2015. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy (1. Botič-Milíčov, 2.Říčanka, 3.Radotínsko-Chuchelský háj /vyd. 5/2015/, 4.Šárka–Lysolaje, 5.Drahaň–Troja, 6.Hostivař-Záběhlice, 7.Rokytka, 8.Modřanská rokle-Cholupice, 9.Košíře-Motol, 10.Klánovice-Čihadla, 11. Prokopské a Dalejskéúdolí, 12. Smetanka a dále úvodní obecný infomateriál /vyd. 11/2015/).

Veřejnosti jsou tyto letáky k dispozici v tištěné formě v prostorách OCP MHMP (Škodův palác, Jungmannova 29, 4. patro), v Informačním centru MHMP na Mariánském náměstí, v podatelně MHMP ve Škodově paláci v Jungmannově ul. 29 a dále v informačním středisku Pražské informační služby (Informační centrum "Na Můstku")i a v informačním centru Klubu českých turistů na Fügnerově náměstí. Vybrané letáky jsou distribuovány také na úřady jednotlivých MČ, na jejichž území dané přírodní parky leží, resp. jsou v blízkém okolí. Dále probíhá každoroční distribuce v rámci akcí organizovaných MHMP (např. kampaň hl. m. Prahy ke Dni Země) i v rámci jiných akcí s tematikou ochrany životního prostředí.

Materiály jsou k dispozici ke stažení také v elektronické podobě na těchto webových stránkách.

 • 4.7.2014 informační leták Přírodní parky Prahy - úvodní
  Informační leták Přírodní parky Prahy je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.1 Přírodní park Botič - Milíčov
  Informační leták Přírodní park Botič - Milíčov (č.1) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.2 Přírodní park Říčanka
  Informační leták Přírodní park Říčanka (č.2) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.3 Přírodní park Radotínsko-Chuchelský háj
  Informační leták Přírodní park Radotínsko-Chuchelský háj (č.3) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP původně v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.4 Přírodní park Šárka - Lysolaje
  Informační leták Přírodní park Šárka - Lysolaje (č.4) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.5 Přírodní park Drahaň - Troja
  Informační leták Přírodní park Drahaň - Troja (č.5) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.6 Přírodní park Hostivař - Záběhlice
  Informační leták Přírodní park Hostivař - Záběhlice (č.6) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.7 Přírodní park Rokytka
  Informační leták Přírodní park Rokytka (č.7) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.8 Přírodní park Modřanská rokle - Cholupice
  Informační leták Přírodní park Modřanská rokle - Cholupice (č.8) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.9 Přírodní park Košíře - Motol
  Informační leták Přírodní park Košíře - Motol (č.9) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.10 Přírodní park Klánovice - Čihadla
  Informační leták Přírodní park Klánovice - Čihadla (č.10) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.11 Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
  Informační leták Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí (č.11) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.
 • 3.7.2014 informační leták č.12 Přírodní park Smetanka
  Informační leták Přírodní park Smetanka (č.12) je součástí sady Přírodní parky Prahy připravené Odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2010. Zájemcům jsou v současnosti k dispozici infomateriály o všech 12 přírodních parcích na území Prahy.