POLOHA:
Městská část:
Praha - Vinoř
Katastrální území: Vinoř
Upřesnění polohy: Studánka se nachází v ul. Urbanická pod vinořským kostelem, při zahradě domu čp. 17.
 orientační mapka polohy - studánky Vinořská a Gotická

Zajímavosti, poznámky:

  • název též Pod křížkem, Pod kostelem;
  • pramen v minulosti napájel rybníček pod kostelem, sloužící jako sádky pro zámeckou kuchyni; zavezen 1963;
  • v roce 2007 byla obnovena vnější fasáda studánky.

Poslední aktualizace k: 12/2012.
Kontakt: MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.