POLOHA:
Městská část:
Praha 5
Katastrální území: Jinonice
Upřesnění polohy: Studánka leží v menší erozní rokli v levém svahu Prokopského údolí nad železniční tratí, při žlutě značené turistické cestě z údolí na Hradiště cca 40x50 m severozápadně od železničního domku č.p.281.
orientační mapka polohy v Praze - studánka Stydlá voda

Zajímavosti, poznámky:

  • Jméno studánky bylo vytvořeno uměle Zdeňkem Eberlem přenesením z jiných lokalit s výskytem travertinu v Českém krasu. Dnes je již vžité a běžně používané
  • Dříve měla studánka podobu otevřené obezděné jímky překryté velkým plochým kamenem - voda původně vytékala dřevěným korýtkem, po úpravě v polovině 90. let, kterou provedli zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy, pak klínovým otvorem ve stěně jímky. Tato původní studánka byla vandalsky poničena. Do dnešní podoby studánku přestavěl v roce 2003 Svaz ochrany přírody a krajiny ČR (na základě zakázky Magistrátu hl. m. Prahy)
  • V tomto objektu studánky byla dříve voda jímána, zásobovala (prostřednictvím malého vodojemu) domek železničního hlídače a trubkou přiváděla vodu do studánky (toto potrubí je dnes již nefunkční).

Poslední aktualizace k: 5/2014.
Kontakt: MHMP, Odbor ochrany prostředí, e-mail: ocp@praha.eu, Tel.: 23600 5819.