POLOHA:
Městská část:
Praha 6
Katastrální území: Liboc
Upřesnění polohy: Na úpatí nejzápadnější části zalesněného svahu Havírny (pod areálem zdraví) na pravém břehu potůčku Zlodějka směrem od sídliště Dědiny. Přístup přes potok a mokřiny po dřevěných lávkách.
 orient.mapka polohy v Praze-studánks Šárecká Habrůvka

Zajímavosti, poznámky:

  • název též (Šárecká) Habrovka;
  • Pramen přispívá k průtoku bezejmenné vodoteče, jejímž pramenem je jiná studánka Zlodějka a která se po cca 450 m vlévá z levé strany u šáreckého koupaliště do Šáreckého potoka;
  • O studánku se stará Hnutí Brontosaurus za podpory MHMP.

Poslední aktualizace k: 5/2014.
Kontakt: MHMP, Odbor ochrany prostředí, e-mail: ocp@praha.eu, Tel.: 23600 5819.