Městská část Praha 13
Katastrální území:
Jinonice
Upřesnění polohy: Studánka se nachází na pravém břehu Prokopského potoka při silnici proti hájovně pod Novou Vsí.
 orientační mapka polohy v Praze - studánka Na Troníčku

Název též Prokopská, Novoveská, Pod Hradištěm.

Poslední aktualizace k: 5/2014.
Kontakt: MHMP, Odbor ochrany prostředí, e-mail: ocp@praha.eu, Tel.: 23600 5819.