Městská část Praha 3
Katastrální území
: Žižkov.
Upřesnění polohy: Studánka leží na severním svahu žižkovského hřbetu, v místě zvaném Na Krejcárku či Krejcárek, těsně u spodní (severní) parkové cesty.
 orientační mapka polohy v Praze - studánka Krejcárek

Poslední aktualizace k: 5/2014.
Kontakt: MHMP, Odbor ochrany prostředí, e-mail: ocp@praha.eu, Tel.: 23600 5819.