[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Ve Strahovské zahradě - fotogalerie

Popis:

Studánku tvoří kamenná zídka vysoká 1,1 m, široká 2 m. Zhruba v jejím středu ústí kameninová trubka o průměru 15 cm. Voda stéká do kamenné nádrže zaobleného tvaru o rozměrech cca 2 x 2 m a hloubce 20 cm.

Zajímavosti:
Studánka pravděpodobně čerpá vodu ze stejného pramenného horizontu jako klášterní vodovod, jehož štoly jsou ve skalách nad studánkou.

orientační mapka Prahy - katastrální území Hradčany,Malá Strana

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 1
Katastrální území
: Hradčany
Upřesnění polohy: Studánka leží ve Strahovské zahradě na úbočí Petřína, pod jednou z vrstevnicových cest asi 50 m jihovýchodně od bývalého zahradnictví Strahovského kláštera.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodní památky Petřínské skalky a evropsky významné lokality Praha – Petřín (Natura 2000)
V oblasti  Petřína několik dalších studánek (Na Hřebenkách, Petřínka) a řada vodovodních štol (Železitá, Štola XV, Strahovská štola).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Zavřel Jan: Vody podzemní a povrchové – In: Zavřel Jan a kol. - Pražský vrch Petřín – Paseka, Praha a Litomyšl 2001 (str. 18, 19)