[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské  studánky - V liščích děrách

Popis:

Dřevěná studánka 40 x 60 cm zakrytá prkennou pultovou střechou. Zadní (nižší) část střechy splývá s terénem. Vnitřní prostor studánky v přední části vysoký 70 cm, v zadní části 50 cm. Vlastní pramen v „jeskyňce“ pod kořenem v zadní části studánky. Odtok na bocích vyztužen vodorovnými kládami.

Zajímavosti:
Studánku vybudovala v roce 2003 základní organizací Českého svazu ochránců přírody GEO na základě zakázky Magistrátu hl. m. Prahy. Předtím zde byla silně zabahněná tůňka obrostlá mechem.

Pražské studánky - Palisádová, U studní, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Libuš
Katastrální území
: Libuš.
Studánka leží v údolíčku severovýchodně od místa, kde se na začátku Modřanské rokle schází asfaltová cesta od zastávka MHD Sídliště Libuš s pokračováním ul. Na Šejdru. Pod areálem školy Meteorologická na levém břehu potůčku, tekoucího od studánek Pod školou, Palisádová a U studní.

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice.
V bezprostřední blízkosti studánky leží další studánky – Palisádová, U studní, Pod školou (před vybudováním studánek se vztahovalo označení U studní či „V liščích děrách“ na celé toto prameniště). Další studánky pak v Modřanské rokli – nejbližší Ve skále.
Nedaleko začátek naučné stezky Modřanská rokle, v blízosti se nachází zvláště chráněné území, přírodní památka Modřanská rokle.

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 36-37) ? – není zřejmé, kterého z velmi blízkých pramenů se informace týkají.
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20) ? – není zřejmé, kterého z velmi blízkých pramenů se informace týkají.