[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - V Královské oboře - fotogalerie

Popis:

Zděná stavba podkovovitého půdorysu 2,8 x 2,8 m, vysoká asi 3 m, žlutě omítaná, s kamennou schodovitou střechou a empírovými prvky (”antizující domek”). Ze severní strany je vstup uzavřený kovovou mříží. Nad vstupem deska s nápisem ”BENEEST.CUIDEUS.OBTULIT PARCA.QUOD.SATIS.ESTMANU.MDCCCII”, datující stavbu do roku 1802. V podlaze vlastní studna, překrytá prkny. Při východní stěně vně budovy vyústění vodovodním kohoutkem, dnes nefunkčním.

Zajímavosti:
snad možno ztotožnit se zřídlem železité kyselky, zvané Kruggův pramen, jehož rozbor dělal v roce 1836 prof. Adolf Martin Pleischl. Název též Ve Stromovce, Stromovka

 

Pražské studánky - V Královské oboře - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 7
Katastrální území:
Bubeneč
Upřesnění polohy: Studánka se nachází při jihozápadním okraji Stromovky pod budovou staré bubenečské školy (dnes Obchodní akademie), asi 100 m západně od hájovny při vstupu do obory z Gothardské ulice.


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Královská obora je vyhlášena jako přírodní památka a jako nemovitá kulturní památka.
(aktualizováno 2005)

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
·
 Bucharovič Stanislav, Wieser Stanislav: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Libri, Praha 2001 (str. 272)
· Pacáková-Hošťálková Božena a kol.: Pražské zahrady a parky - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha 2000 (str. 176, 179)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 24)