[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Urešova studánka

Popis:

V pravé stěně koryta malého potůčku trubka o průměru 4 cm. Voda padá do tůně cca 40 x 70 cm, 8 cm hluboké. Pod studánkou zbytky betonových dlažebních desek a cihel.

Zajímavosti:
Studánka pojmenována na památku „studánkového dědečka“ ing. Eduarda Ureše (+ 15. 1. 1992), který dlouhé roky pečoval o studánky (nejen) v Kunratickém lese. Tuto vybudoval v roce 1981 - sám ji nazýval Myslivecká či Lovecká

Pražské studánky - Urešova - orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Kunratice
Katastrální území:
Kunratice
Upřesnění polohy: V nejjižnější části Kunratického lesa v mělkém údolíčku  severně od Kunratického mlýna (40 m nad hlavní cestou).V nejjižnější části Kunratického lesa v mělkém údolíčku  severně od Kunratického mlýna (40 m nad hlavní cestou).

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí přírodní památky Údolí Kunratického potoka.
Nedaleko studánky prochází žlutá turistická značená stezka z Roztyl do Kunratic.
V areálu Kunratického lesa se nalézají další studánky: Habrovka, Krychle, Václavka, Žofinka, výše v údolí Kunratického potoka pak U klenotů, Krellova studánka, Pod Krellovou studánkou a Sadová.
(aktualizováno 2005)

 

Informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
· Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 13)
· Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 19, 30)

 


Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!
Z hlediska mikrobiálního vyhovovala v roce 2001 kvalita podzemní vody z této studánky výše uvedené vyhlášce.
Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s a tato vydatnost se dlouhodobě udržuje.

Trendy: jedná se o dlouhodobě velmi čistou podzemní vodu.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody